มติศบค.ชุดใหญ่ ถอดหน้ากากอนามัยได้ ยกเว้น 4 กรณี

มติศบค.ชุดใหญ่ ให้สามารถ "ถอดหน้ากากอนามัย" ได้ แต่ยกเว้น 4 กรณี ที่ยังต้องใส่ พร้อมเผยมาตรการใหม่ เริ่ม 1 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2565 มติศบค. ระบุเรื่อง “หน้ากากอนามัย”  โดยระบุว่า หน้ากากอนามัยยังคงมีประโยชน์ในการป้องกัน ทั้งการแพร่เชื้อและการรับเชื้อโควิด-19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ รวมถึงยังสามารถป้องกันปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงควรพกหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และสามารถนำมาสวมเมื่อมีความเสี่ยง แต่มี 4 กรณีที่ยังต้องใส่หน้ากากอนามัย ได้แก่

 

1. ประชาชนกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น  

2. ผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น 

3. สถานที่ภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง ให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬา หรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม ฯลฯ

4. สถานที่ภายในอาคาร ให้ใส่หน้ากากอนามัย สามารถ “ถอดหน้ากากอนามัยได้” ในกรณีดังนี้

- อยู่คนเดียว

- หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกัน ต้องเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด และพื้นที่ระบายอากาศได้ดี

- มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัย เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดง ฯลฯ (ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นควรสวมหน้ากากอนามัยทันที)

 

มติศบค.ชุดใหญ่ ถอดหน้ากากอนามัยได้ ยกเว้น 4 กรณี

นอกจากนี้ มติศบค.ชุดใหญ่ ที่จะมีผลในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ประกอบด้วย

1. ปรับพื้นที่สีเขียว 77 จังหวัดทั่วประเทศ

2. บริโภคสุราในร้านอาหารได้ ผับบาร์ สถานบันเทิงเปิดได้ถึงตี 2

3. ยกเลิก Thailand Pass ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยผู้เดินทางเข้าไทยยังคงต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส หรือผลตรวจโควิด19เป็นลบ

4. ผ่อนปรนการถ่ายรายการ ถ่ายภาพยนตร์ ทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

- ปรับการเว้นระยะห่างเป็นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร / ยกเลิกการตรวจวัดอุณหภูมิ

- การตรวจ ATK ให้ทุกคนตรวจก่อนเข้าพื้นที่ถ่ายทําทุกครั้ง และหากถ่ายทําต่อเนื่องให้ตรวจซํ้าทุก 5-7 วัน

- ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาส่วนผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก (ผู้ประกาศข่าว พิธีกรนักแสดง แขกรับเชิญ ทุกคน) ให้ถอดหน้ากากเฉพาะปฏิบัติหน้าที่หน้าฉากเท่านั้น

- กรณีผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ติดเชื้อ คนทำงานในกองถ่ายให้ทำงานแบบใส่หน้ากากได้ แต่คนทำงานหน้าฉาก ให้งดมาทำงาน

 

มติศบค.ชุดใหญ่ ถอดหน้ากากอนามัยได้ ยกเว้น 4 กรณี