อาลัย สิ้นพระเกจิ "พระปราจีนมุนี วิ." เจ้าอาวาสวัดดังปราจีนบุรี มรณภาพ

ลูกศิษย์อาลัย สิ้นพระเกจิดัง "พระปราจีนมุนี วิ." (ประวิทย์ อกิญฺจโน) เจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้ ปราจีนบุรี และ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) มรณภาพอย่างสงบ

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 มีรายงานข่าวเศร้า พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  มรณภาพอย่างสงบ เมื่อเวลา 13.20 น. สิริอายุ 65 ปี 11 เดือน 20 วัน พรรษา 45 หลังอาพาธและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 ชั้น 4 ห้อง 410 สร้างความอาลัยให้กับศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ


ทั้งนี้ ก่อนที่ พระปราจีนมุนี วิ. จะเข้ารักษาอาการอาพาธ ท่านได้จัดทำชีวประวัติและสั่งเสียกับลูกศิษย์ว่า "การออกไปครั้งนี้คงจะไม่ได้กลับมาอีก" พร้อมสั่งการจัดงานศพไว้เรียบร้อยแล้ว และยังถามลูกศิษย์ว่า ศาลาวัดเราใหญ่พอที่จะรับแขกไหม เหมือนรู้ตัวว่าการออกไปรักษาในครั้งนี้ จะไม่ได้กลับมาอีก

 

อาลัย สิ้นพระเกจิ "พระปราจีนมุนี วิ." เจ้าอาวาสวัดดังปราจีนบุรี มรณภาพ

สำหรับกำหนดการ ในวันที่ 23 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าจะเคลื่อนขบวนศพของพระปราจีนมุนี วิ. ออกจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 ไปยังวัดหนองจระเข้ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และในช่วงเวลาจะมีพิธีทรงน้ำหลวงอาบศพ ในเวลา 16.00 น.


สำหรับประวัติของ พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน) เกิดเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2499 เวลา 17.58 น. ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก สิริอายุ 65 ปี 11 เดือน 20 วัน บรรพชาเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 2520 ณ พัทธสีมาวัดบ้านโง้ง ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีพระครูวรญาณวิสุทธิ์ (สด วิสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านโง้ง เป็นพระอุปัชฌาย์


จากนั้นอุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 2520 ณ พัทธสีมาวัดป่าทรงธรรม ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีเจ้าคุณพระชินวงศาจารย์ (พุธ ธานิโย) เจ้าอาวาสวัดป่าสาละวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุดมธัมโมภาส (สว่าง จิตธมุโม) เจ้าอาวาสวัดพรหมเสนาราม ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

 

อาลัย สิ้นพระเกจิ "พระปราจีนมุนี วิ." เจ้าอาวาสวัดดังปราจีนบุรี มรณภาพ

สมณศักดิ์

- พ.ศ. 2524 เป็นฐานานุกรม ในสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมุมสารมหาเถร) ที่พระครูใบฎีกา

- พ.ศ. 2527 เป็นฐานานุกรม ในสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมมสารมหาเถร) ที่พระครูสังฆบริคุต

- พ.ศ. 2532 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ราชทินนามที่ พระครูสังฆกิจโสภณ 

- พ.ศ. 2537 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ราชทินนามเดิม, ฝ่ายวิปัสสนาธุระ พ.ศ. 2542 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

- พ.ศ. 2547 เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชทินนามเดิม, ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

- พ.ศ. 2552 เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ราชทินนามเดิม, ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

- พ.ศ.2557 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ พระปราจีนมุนี วิ. รางวัลพระราชทาน

- พ.ศ. 2561 รับประทานเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

- พ.ศ. 2562 รับพระราชเสาเสมาธรรมจักร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระ-พุทธศาสนา "ด้านส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี