เปิดรายชื่อ ต้นไม้มีค่า ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้

ใช้ต้นไม้มีค่าเป็น "หลักประกันกู้ยืมเงิน" ปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกร - ปชช. แล้ว 137 ลบ. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4944

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปลูกไม้มีค่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสามารถใช้เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ข้อมูลล่าสุด พบว่าสถิติการจดทะเบียนการนำต้นไม้มาเป็นหลักประกัน มีจำนวน 1.46 แสนต้น เป็นเงินค้ำประกันกว่า 137 ล้านบาท แบ่งเป็น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวนเงินค้ำประกัน 3 ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทย จำนวนเงินค้ำประกัน 128 ล้านบาท

พิโกไฟแนนซ์ จำนวนเงินค้ำประกัน 6 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินหน้าให้ความความรู้แก่ผู้นำและผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับไม้ยืนต้นมีค่า เช่น สัก พะยูง มะค่า ตะเคียนทอง กฤษณา เหลืองปรีดี กัลปพฤกษ์ นางพญาเสือโคร่ง จำปีสิรินธร เป็นต้น สำหรับใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

สำหรับเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจร่วมมาตรการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 4944

เปิดรายชื่อ ต้นไม้มีค่า ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้

อ่านเพิ่มเติมคลิก