ขึ้นไม่พัก “ก๊าซหุงต้ม”ขนาดถัง 15 กก. ปรับราคา เริ่ม 1 ก.ค.นี้

ปรับราคาขึ้นไม่พักล่าสุด “ก๊าซหุงต้ม” ขนาดถัง 15 กก. ปรับราคาขึ้น จากปัจจุบันอยู่ที่ 378 บาท/ถัง เป็น 393 บาท/ถัง เริ่ม 1 ก.ค.นี้

วันนี้ (30 มิ.ย.65)  จะมีการปรับราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ในวันที่ 1 ก.ค.2565 ราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ปรับราคาขึ้นอีกกิโลกรัม(กก.) ละ 1 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. จะปรับขึ้นอีก 15 บาท อยู่ ที่   15 กก. จากปัจจุบันอยู่ที่ 378 บาท/ถัง 15 กก. ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รมว.พลังงาน เป็นประธาน 

 

ขึ้นไม่พัก “ก๊าซหุงต้ม”ขนาดถัง 15 กก. ปรับราคา เริ่ม 1 ก.ค.นี้

ทั้งนี้รัฐยังช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/คน/ 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2565 ขณะที่น้ำมันดีเซลในประเทศยังคงตรึงราคาขายปลีกอยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร ไม่ให้เกินเพดาน 35 บาท/ลิตร ตามที่ครม.กำหนด

 

ขึ้นไม่พัก “ก๊าซหุงต้ม”ขนาดถัง 15 กก. ปรับราคา เริ่ม 1 ก.ค.นี้

อย่างไรก็ตามปตท. ได้ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือส่วนลดแก่ผู้ใช้ก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 100 บาท/คน/เดือน ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2565 จากที่หมดอายุในเดือนมิ.ย.2565 ทั้งยังขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ที่ 15.59 บาท/กก. และขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกเอ็นจีวี สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาท/กก. ในโครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 15 ก.ย.2565 รวมเป็นเงินอีกกว่า 2,800 ล้านบาทอีกด้วย

 

ขึ้นไม่พัก “ก๊าซหุงต้ม”ขนาดถัง 15 กก. ปรับราคา เริ่ม 1 ก.ค.นี้