อย.ให้ผ่าน อนุญาตกระจาย โมลนูพิราเวียร์  ยารักษาโควิด-19 ไปคลินิกเวชกรรมได้

อย. ไฟเขียวกระจายยารักษาโควิด-19 โมลนูพิราเวียร์ และยาต้านไวรัสอื่นๆ ไป คลินิกเวชกรรมได้ แต่ยังต้องจ่ายยาโดยแพทย์ ตามแนวทางการใช้ยาของ สธ.

วันที่ 20 ก.ค. นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยว่า วันนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.  ได้ออกประกาศเพิ่มเติม จากเดิมที่ผู้ขึ้นทะเบียนสามารถจำหน่ายยาให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้เท่านั้น ให้สามารถกระจายยาโมลนูพิราเวียร์ และยาต้านไวรัสอื่น ๆ ไปในระดับคลินิกเวชกรรมตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล 2541 ได้ 

 

อย.ให้ผ่าน อนุญาตกระจาย โมลนูพิราเวียร์  ยารักษาโควิด-19 ไปคลินิกเวชกรรมได้
 

แต่ทั้งนี้ ยังต้องเป็นการจ่ายยาโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามแนวทางการใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข และใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ คลินิกเวชกรรมสามารถจัดหายาได้เองจากบริษัทเอกชนที่นำเข้าและขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว

 

อย.ให้ผ่าน อนุญาตกระจาย โมลนูพิราเวียร์  ยารักษาโควิด-19 ไปคลินิกเวชกรรมได้

 

ขณะที่ นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาโรคโควิด-19 มีการใช้ยาที่เกี่ยวข้องหลายชนิด หนึ่งในนั้นคือกลุ่มยาต้านไวรัส ซึ่งปัจจุบันได้มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. จำนวนหลายทะเบียน โดยเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทเอกชน ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) 3 ทะเบียน ยาเรมเดซีเวียร์ (Remdesivir) 5 ทะเบียน ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid)  1 ทะเบียน ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir)  2 ทะเบียน และมียาที่นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข 

 

อย.ให้ผ่าน อนุญาตกระจาย โมลนูพิราเวียร์  ยารักษาโควิด-19 ไปคลินิกเวชกรรมได้

 

ทั้งนี้ บริษัทเอกชนทั้งหมดที่มาขึ้นทะเบียนและเป็นผู้นำเข้ายาจะสามารถจำหน่ายยาให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้ เช่น ยาเรมเดซีเวียร์ ที่ขึ้นทะเบียนโดยบริษัทเอกชน 5 บริษัท ได้มีการจำหน่ายยาให้กับโรงพยาบาลเอกชนสำหรับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยไม่มีการปิดกันหรือผูกขาดการนำเข้ายาแต่อย่างใด และล่าสุด ทาง อย. ยังได้มีประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถจำหน่ายยาไปยังคลินิกเวชกรรมได้อีกด้วยเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการรักษาและการรับยาเพิ่มเติมของประชาชน

 

อย.ให้ผ่าน อนุญาตกระจาย โมลนูพิราเวียร์  ยารักษาโควิด-19 ไปคลินิกเวชกรรมได้

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline