เปิดบัญชีทรัพย์สิน "หมอทวีศิลป์" รวย 43 ล้าน บ้าน 2 หลัง และอื่นๆอีก 5 อย่าง

เปิดบัญชีทรัพย์สิน "หมอทวีศิลป์" รวย 43 ล้าน บ้าน 2 หลัง และอื่นๆอีก 5 อย่างที่ไม่ได้ระบุราคา เหตุผลเนื่องจากจำราคาไม่ได้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน หมอทวีศิลป์ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565 กรณีเข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการธนาคารออมสิน โดยพบว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 43 ล้าน
 

เปิดบัญชีทรัพย์สิน "หมอทวีศิลป์" รวย 43 ล้าน บ้าน 2 หลัง และอื่นๆอีก 5 อย่าง

 

เปิดบัญชีทรัพย์สิน "หมอทวีศิลป์" รวย 43 ล้าน บ้าน 2 หลัง และอื่นๆอีก 5 อย่าง  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และโฆษก ศบค. ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2565 พร้อมคู่สมรส พญ.วิไลรัตน์ วิษณุโยธิน แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 43,148,604 บาท

เป็นทรัพย์สินของ นพ.ทวีศิลป์ 36,019,775 บาท พญ.วิไลรัตน์ 7,022,963 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 105.864 บาท มีหนี้สิน 1,534,600 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในชื่อของ นพ.ทวีศิลป์

นพ.ทวีศิลป์ และภรรยาแจ้งว่ามีรายได้ประจำปีรวม 3,357,646 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน 921,600 บาท ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าวิชาชีพรวม 1,296,030 บาท ค่าเบี้ยประชุม 487,050 บาท ค่าเช่าบ้าน 72,000 บาท เงินปันผล 199,365 บาท เงินค่ารถประจำตำแหน่ง 381,600 บาท

รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายอื่นๆ รวม 2,724,048 บาท ได้แก่ ค่าอุปโภคบริโภค 780,000 บาท ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 508,800 บาท ค่าเบี้ยประกัน 119,885 บาท ค่าแม่บ้าน 158,000 บาท ค่าซ่อมแซมบ้าน 200,000 บาท ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน 80,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลค่ายา 17,000 บาท ค่าน้ำค่าไฟ 120,000 บาท ค่าน้ำมัน 156,000 บาท ค่าภาษีเงินได้ 33,817 บาท

รายจ่ายอื่นๆ ต่อปี ได้แก่ ค่าเล่าเรียน 60,000 บาท ค่าอุปการะบิดามารดา 60,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 180,000 บาท ค่าเงินบริจาค 130,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 15,000 บาท ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ 17,000 บาท ค่าซ่อมและเช็ครถ 62,000 บาท ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3000 บาท ค่ากำจัดปลวก 15,000 บาท ภาษีโรงเรือน 1,218 บาท ค่าภาษีรถยนต์ 7,328 บาท

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากรวมกัน 1,321,994 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 6,039,702 บาท ที่ดินในชื่อของผู้ยื่น 4,000,000 บาท อยู่ที่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่น จำนวน 2 รายการ มูลค่ารวมกัน 27,000,000 บาท โดยเป็นบ้านเดี่ยว 1 หลังที่ อ.ปากเกร็ด มูลค่า 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน และห้องชุดย่านสามเสน มูลค่า 12,000,000 บาท

 

เปิดบัญชีทรัพย์สิน "หมอทวีศิลป์" รวย 43 ล้าน บ้าน 2 หลัง และอื่นๆอีก 5 อย่าง

 

ยานพาหนะในชื่อของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 1,650,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 2,703,904 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ในชื่อของผู้ยื่น 430,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีรายการทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส แจ้งไว้ 5 รายการ ประกอบด้วย อัญมณี เครื่องประดับ นาฬิกาสุภาพบุรุษและสุภาพตรี พระเครื่อง พระพุทธรูป โดยระบุว่าจำวันที่ได้มาไม่ได้และไม่ทราบมูลค่า

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline