svasdssvasds
ผู้ว่าฯชัชชาติ ต้อนรับ คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ สนับสนุนการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ให้ต้อนรับคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ หารือแนวทางสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนกทม. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

   วันที่ 8ส.ค.65 นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ "ปุ๋ย"ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน พร้อมคุณแอนดี้ ไซมอน และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและหารือ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

  ผู้ว่าฯชัชชาติ ต้อนรับ คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ สนับสนุนการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ

    สำหรับการเข้าพบในวันนี้ คุณภรณ์ทิพย์ ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ ได้ให้ข้อมูลถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พร้อมรับฟังแนวนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการศึกษา อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน การเปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน การสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน

ผู้ว่าฯชัชชาติ ต้อนรับ คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ สนับสนุนการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ

โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน เปิดโรงเรียนในวันเสาร์ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปที่มีความตั้งใจอยากช่วยเหลือการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมกับเด็ก ๆ นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนดี เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ใกล้บ้านใกล้ชุมชน เป็นต้น

ผู้ว่าฯชัชชาติ ต้อนรับ คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ สนับสนุนการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ

 

    ผู้ว่าฯชัชชาติ ต้อนรับ คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ สนับสนุนการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ

 

โอกาสนี้ ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ได้กล่าวว่า ตนมีความประสงค์จะให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเด็ก ๆ อยากจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้มีการศึกษาที่ดี และจะหาทุนสนับสนุนครูในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีโอกาสได้เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อที่จะกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

ผู้ว่าฯชัชชาติ ต้อนรับ คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ สนับสนุนการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่  thainewsonline