เช็กจุดบริการ 8,000 แห่ง ลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565

เช็กจุดบริการ 8,000 แห่งทั่วประเทศ ลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ในวันที่ 5 กันยายน-19 ตุลาคม 65

เกาะติดลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565 ล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในวันที่ 5 กันยายน-19 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 45 วัน 

 

เช็กจุดบริการ 8,000 แห่ง ลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565


กรมบัญชีกลาง จะเร่งประสานกับหน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเมืองพัทยา รวมทั้งธนาคารของรัฐ ได้แก่ สาขาธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และหน่วยบริการ ณ จุดต่างๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 8,000 แห่ง เพื่อเตรียมรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ ในพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ รายเดิม และรายใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่ทุกราย 

สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ กระทรวงการคลังจะพิจารณาคุณสมบัติทั้งรายบุคคลและครอบครัวของผู้ลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่กำหนด หากลงทะเบียนและได้รับสิทธิ จะต้องใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิปัจจุบัน สามารถใช้สิทธิได้ถึงก่อนวันที่จะเริ่มใช้บัตรประจำตัวประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 

สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเบื้องต้น

1. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป  

2. ต้องไม่มี หรือ มีทรัพย์สินทางการเงิน (นำรายได้ของครอบครัวมาเฉลี่ยรวมไม่เกิน 1 แสนบาท/คน/ปี)

3. ต้องไม่มีหนี้สินที่ต้องผ่อนบ้านในราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 

4. หนี้สินยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

5. ไม่มีบัตรเครดิต 

6. ที่ดินทำกินไม่เกิน 10 ไร่ 

7. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่กำหนดไว้เช่นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร

 

เช็กจุดบริการ 8,000 แห่ง ลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline