เตือนด่วน รายชื่อ 10 จังหวัด เจออุทกภัย เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.ออกประกาศ รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 10 จังหวัด ประสานจังหวัดและท้องถิ่นให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- 23 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. ปภ.รายงานช่วงวันที่ 15-23 ส.ค.65 มีพื้นที่รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม 28 จังหวัด 74 อำเภอ 193 ตำบล 627 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 14,657 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน 10 จังหวัด 19 อำเภอ 75 ตำบล 292 หมู่บ้าน ประสานจังหวัดและท้องถิ่นให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง แต่ยงัคงมีบางพื้นที่ระดับน้ำทรงตัวและระดับน้ำเพิ่มขึ้น

เตือนด่วน รายชื่อ 10 จังหวัด เจออุทกภัย เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง โดยตั้งแต่วันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2565 ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 28 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร ลำพูน ตาก นครสวรรค์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ ศรีสะเกษ มุกดาหาร บึงกาฬ ยโสธร อุบลราชธานี อุดรธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง พังงา และภูเก็ต รวม 74 อำเภอ 193 ตำบล 627 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 14,657 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เพชรบูรณ์ แพร่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง รวม 19 อำเภอ 75 ตำบล 292 หมู่บ้าน แยกเป็น

เตือนด่วน รายชื่อ 10 จังหวัด เจออุทกภัย เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- ภาคเหนือ
1) .ลำปาง เกิดน้ำท่วมใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน และอำเภอเกาะคา รวม 6 ตำบล 23 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 345 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 
2) เพชรบูรณ์ เกิดน้ำท่วมใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก รวม 7 ตำบล 25 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
3) แพร่ เกิดน้ำท่วมใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอร้องกวาง และอำเภอเมืองแพร่ รวม 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
4) พิษณุโลก เกิดน้ำท่วมใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ รวม 9 ตำบล 26 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 486 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5) อุบลราชธานี เกิดน้ำท่วมในอำเภอเมืองอุบลราชธานี รวม 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 26 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว
6) ขอนแก่น เกิดน้ำท่วมในอำเภอแวงน้อย รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 34 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
7) อุดรธานี เกิดน้ำท่วมในอำเภอเมืองอุดรธานี รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
- ภาคตะวันออก
- ปราจีนบุรี เกิดน้ำท่วมในอำเภอกบินทร์บุรี รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 23 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว
- ภาคกลาง
9) พระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำล้นตลิ่งจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร และอำเภอบางปะหัน รวม 44 ตำบล 195 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 6,066 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น
10) อ่างทอง เกิดน้ำท่วมในอำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 51 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว
- สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว จะได้เร่งสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป 
- ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID 

เตือนด่วน รายชื่อ 10 จังหวัด เจออุทกภัย เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline