"หมอยง"ตอบชัดแล้ว ฉีด mRNA ครึ่งโดส หลังฉีด ซิโนแวค 2 เข็ม จะเกิดอะไรขึ้น

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้ออกมาผ่านเฟซบุ๊ก โพสต์ข้อความระบุ ในหัวข้อ โควิด 19 วัคซีน การใช้วัคซีนขนาดครึ่งโดส mRNA กระตุ้นผู้ที่เคยได้รับวัคซีนเชื้อตายมาก่อน

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุข้อความว่า 

โควิด 19 วัคซีน การใช้วัคซีนขนาดครึ่งโดส mRNA กระตุ้นผู้ที่เคยได้รับวัคซีนเชื้อตายมาก่อน

ยง ภู่วรวรรณ

ราชบัณฑิต

26 สิงหาคม 2565

"หมอยง"ตอบชัดแล้ว ฉีด mRNA ครึ่งโดส หลังฉีด ซิโนแวค 2 เข็ม จะเกิดอะไรขึ้น

ผลงานวิจัยของเรา แสดงออกมาชัดเจน ถึงการใช้วัคซีน mRNA ไม่ว่าจะเป็น วัคซีนไฟเซอร์ หรือ moderna การให้เพียงขนาดครึ่งเดียว กับเต็มโดส ในการกระตุ้นผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื่อตาย sinovac มาก่อน ผลภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกัน อยู่ในระดับที่สูง

ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวารสาร “VACCINE” ที่เป็นวารสารระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสูง และเป็นที่ยอมรับ รายละเอียดสามารถหาอ่านได้ เพราะวารสารได้เผยแพร่แล้ว

วัคซีนเชื้อตาย จะเป็นวัคซีนพื้นฐานที่ให้แล้ว เมื่อกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นใช้ไวรัสเวกเตอร์ AstraZeneca, mRNA หรือโปรตีนซับยูนิต Covovax (Novavax) กระตุ้นภูมิได้สูงมาก ไม่ได้ด้อยกว่าการให้วัคซีนชนิดเดียวกัน 3 เข็ม

และจากการติดตามของเราในกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนเต็มโดสและครึ่งโดส ไปจนถึง 4 เดือนหรือ 120 วัน การลดลงของภูมิต้านทานไม่ว่าจะได้รับเต็มโดสหรือครึ่งโดส ไม่แตกต่างกัน

วัคซีน Moderna เป็นที่ยอมรับ ทั่วโลกว่าการกระตุ้น ใช้เพียงครึ่งเดียว หรือขนาด 50 ไมโครกรัมก็เพียงพออยู่แล้ว

"หมอยง"ตอบชัดแล้ว ฉีด mRNA ครึ่งโดส หลังฉีด ซิโนแวค 2 เข็ม จะเกิดอะไรขึ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline.