ประกาศราชกิจจาฯ เวนคืนที่ดิน กทม. - นครราชสีมา ทำรถไฟความเร็วสูง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่ กทม. – นครราชสีมา เพื่อทำรถไฟความเร็วสูง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา)

ประกาศราชกิจจาฯ เวนคืนที่ดิน กทม. – นครราชสีมา ทำรถไฟความเร็วสูง

 

โดยกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วน ดังนี้ 

ในท้องที่เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำเภอหนองแซง อำเภอเสาไห้ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ตามพ.ร.ฎ.ฉบับนี้ ยังได้ระบุว่า ที่ดินที่จะเวนคืนตามพ.ร.ฎ.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟ เครื่องประกอบทางรถไฟ ทาง และสิ่งจำเป็นอื่นตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกทม. - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกทม. - นครราชสีมา)

พ.ร.ฎ.ฉบับนี้ กำหนดใช้บังคับ 4 ปี ซึ่งในพื้นที่ที่เวนคืนที่ดินในกทม. และ 4 จังหวัด นั้น กำหนดให้มีส่วนแคบที่สุด 100 เมตร และส่วนกว้างที่สุด 1,918 เมตร และให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนภายใน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืน 

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการรถไฟความเร็วสูง งานโยธา ในช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วนั้น เป็นระยะทางที่ 1 ของโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (สปีดเทรน) เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย มีโครงสร้างเป็นทางยกระดับ 181.9 กม. ระดับพื้น 64 กม. และอุโมงค์ 6.4 กม. 

มีสถานีทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ สถานีดอนเมือง สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง และสถานีนครราชสีมา ใช้ความเร็วสูงสุด 250 กม.ต่อชม. ประเมินระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ประมาณ 1.30 ชม. ขณะค่าโดยสารประมาณ 107-534 บาท คาดว่า จะเปิดให้บริการในปี 2569

 

ประกาศราชกิจจาฯ เวนคืนที่ดิน กทม. – นครราชสีมา ทำรถไฟความเร็วสูง

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline