ประกาศราชกิจจาฯ "นิพนธ์ บุญญามณี" สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

ประกาศราชกิจจาฯ "นิพนธ์ บุญญามณี" สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยให้ตำแหน่งสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง รัฐมนตรีลาออก โดย ประกาศราชกิจจาฯ "นิพนธ์ บุญญามณี" สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี หลังยื่นลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุรายละเอียดดังนี้

ประกาศราชกิจจาฯ "นิพนธ์ บุญญามณี" สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

 

ด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ บุญญามณี จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

ประกาศราชกิจจาฯ "นิพนธ์ บุญญามณี" สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

 

โดยก่อนหน้านี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขอลาออกหลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางชี้มูลความผิด และยื่นคำฟ้อง กรณีละเว้นไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ให้แก่บริษัท พลศว์ เทคพลัส จำกัด เป็นจำนวนเงินกว่า 50 ล้านบาท 

นายนิพนธ์ ให้เหตุผลในการลาออกว่า "ตนไม่ต้องการที่จะใช้ตำแหน่งทางการเมืองไปกดดันการทำงานของศาล ยืนยันไม่มีบุคคลใดมากดดันให้ลาออกแต่อย่างใด ซึ่งการลาออกจากตำแหน่งในครั้งนี้ก็ไม่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งในครั้งหน้า เช่นเดียวกับการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ก็เป็นการหารือภายในกรรมการบริหารพรรค อีกทั้งยังไม่เกี่ยวโยงกับคำตัดสินของศาลว่า จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ซึ่งตนก็ตัดสินใจดีแล้ว ยืนยันว่าไม่เสียดาย ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะตัดสินใจตามเดิม พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม"

 

ประกาศราชกิจจาฯ "นิพนธ์ บุญญามณี" สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

 

 

ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline