ขอแสดงความเสียใจ "พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ" อดีตผอ.สำนักสันติวิธี เสียชีวิต

ขอแสดงความเสียใจ "พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ" อดีตผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เสียชีวิตเมื่อเช้าที่ผ่านมา

วันที่ 12 กันยายน 2565 มีรายงาน "พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ" อดีตผอ.สำนักสันติวิธี เสียชีวิต โดยรายงานเผยว่า พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ อดีต ผอ.สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าเสียชีวิตอย่างสงบในวัย 74 ปี ที่บ้านพัก หลังจากที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งกล่องเสียง 

พิธีรดน้ำศพ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ จะจัดขึ้นที่วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร เวลา 16.00 - 17.00 น. และเวลา 18.00 น. จะสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนแรก

 

ขอแสดงความเสียใจ "พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ" อดีตผอ.สำนักสันติวิธี เสียชีวิต

 

สำหรับประวัติของ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2491 ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 

สำหรับผลงานด้านการขับเคลื่อนแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ

- กลุ่มแกนนำขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงแสวงสันติด้วยการสานเสวนา

- กลุ่มแกนนำ "เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย"

- กลุ่มแกนนำดอกไม้หลากสีที่นี่ประเทศไทย

- จัดทำงานวิชาการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

- หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ

- จัดทำยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ให้กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงมนุษย์

- จัดทำแผนแม่บทให้ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

- ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

- ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4

- รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1

- ผู้อำนวยการกองการทหารและกองยุทธศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- หัวหน้าสำนักงาน คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม

 

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ อดีต ผอ.สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เสียชีวิต

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline