กางบัญชี "สุรชาติ เทียนทอง" ลูกชาย ป๋าเหนาะ  มีเงินฝาก 8 บัญชี

ป.ป.ช.เปิดเซฟ "สุรชาติ เทียนทอง" ลูกชาย นายเสนาะ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาท สะสมนาฬิกาหรู 3 เรือน ...

วันที่ 19 ก.ย. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 2 ราย คือ นายสุรชาติ เทียนทอง กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565 และนายไชยยศ จิรเมธากร กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565

นายสุรชาติ เทียนทอง ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย ลูกชาย นายเสนาะ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 15,032,335 บาท โดยแบ่งเป็นเงินสด 6,265,000 บาท เงินฝาก 8 บัญชี มูลค่ารวม 131,164 บาท เงินลงทุน 2 รายการ มูลค่ารวม 2,111,170 บาท ยานพาหนะ 2 รายการ รถยนต์ BMW 730 LI และรถยนต์ TOYOTA Camry มูลค่ารวม 525,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 6,000,000 บาท ประกอบด้วย นาฬิกา Patek philippe 3 รายการ มูลค่ารวม 3,800,000 บาท นาฬิกา Rolex 1 รายการ มูลค่า 1,700,000 บาท นาฬิกา Pennerai 2 รายการมูลค่ารวม 500,000 บาท ส่วนหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 64,829 บาท อย่างไรก็ตามนายสุรชาติ แจ้งว่ามีรายได้รวมต่อปี 1,434,720 บาท โดยเป็นเงินเดือน 1,362,720 บาท เบี้ยประชุม 72,000 บาท รายจ่ายต่อปี 196,000 บาท

 

กางบัญชี \"สุรชาติ เทียนทอง\" ลูกชาย ป๋าเหนาะ  มีเงินฝาก 8 บัญชี

 

 

นายไชยยศ จิรเมธากร กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 681,896,656 บาท และ 58,511 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของ นายไชยยศ เป็นเงินฝาก 37 บัญชี มูลค่ารวม 11,615,679 บาท และ 58,511 ปอนด์สเตอร์ลิง เงินลงทุน 3 รายการ 633,649 บาท ที่ดิน 22 แปลง อยู่ในพื้นที่ อ.พานทอง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 4 แปลง อยู่ในพื้นที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 18 แปลง มูลค่ารวม 180,808,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วยห้องชุดในพื้นที่ กทม. 4 รายการ ห้องชุดในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1 รายการ บ้านทรงไทย 12 หลัง บ้านไม่สัก 4 หลัง ในพื้นที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี บ้านเดี่ยว 1 หลังในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และทาวเฮ้าส์ ในย่าน King gate Horsham ประเทศอังกฤษ มูลค่ารวม 190,775,000 บาท

 

กางบัญชี \"สุรชาติ เทียนทอง\" ลูกชาย ป๋าเหนาะ  มีเงินฝาก 8 บัญชี

ยานพาหนะ เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 5 คัน และรถยนต์กระบะบรรทุก 1 รายการ มูลค่ารวม 2,380,000 บาท ทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 295,010,000 บาท อาทิ อาวุธปืน 36 กระบอก ทะเบียนรถยนต์เลขสวย ชจ 3333 กทม.มูลค่า 2,500,000 บาท ทะเบียน ชจ 8888 กทม. มูลค่า 6,000,000 บาท ทะเบียน ชจ 9999 กทม. มูลค่า 7,500,000 บาท ทะเบียน ฮก 8888 กทม. มูลค่า 7,500,000 บาท ทะเบียน กฉ 3333 อุดรธานี มูลค่า 1,000,000 บาท ไม้แปรรูปประมูลจาก ออป. มูลค่า 4,000,000 บาท ไม้แปรรูป ไม้เรือนเก่า โต๊ะขนาดใหญ่ ที่ได้รับมรดกจากบิดา มูลค่า 7,000,000 บาท พระเครือง วัตถุโบราณ งาช้าง ภาพวาด 98 รายการ มูลค่า 256,550,000 บาท ส่วนหนี้สิน 7,000,000 บาท แบ่งเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 5,000,000 บาท หนี้สินอื่น 2,000,000 บาท ทรัพย์สินบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีเงินฝากและเงินลงทุนรวม 674,327 บาท

ทั้งนี้นายไชยยศ ยังแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 3,951,440 บาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง 847,440 บาท เงินรายได้จากอดีตผู้ดำรงตำแหน่ง ส.ส. 204,000 บาท รายได้จากการให้เช่าบ้านในต่างประเทศ 1,800 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อเดือน รายได้จากการเช่าที่ดิน 900,000 บาท ของขวัญจากแม่เนื่องในวันเกิดและวันตรุษจีน 2,000,000 บาท ส่วนรายจ่ายต่อปีไม่ได้แจ้ง

ล่าสุดนายไชยยศ ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก ส.ส บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แล้ว เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อกลับไปรับตำแหน่งเดิม คือกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์) เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องไปสานงานต่อที่ทำไว้

 

กางบัญชี \"สุรชาติ เทียนทอง\" ลูกชาย ป๋าเหนาะ  มีเงินฝาก 8 บัญชี

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline