"กรมอุทกศาสตร์" เตือน 22-26 ก.ย. ระดับน้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงกว่าปกติ

"กรมอุทกศาสตร์" เตือน 22-26 ก.ย. ระดับน้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงกว่าปกติ เผยสาเหตุเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

วันที่ 20 ก.ย.65 กรมอุทกศาสตร์  ออกประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง สภาวะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพฯ และ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 22-26 ก.ย.65 (ฉบับที่ 18/2565)

"กรมอุทกศาสตร์" เตือน 22-26 ก.ย. ระดับน้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงกว่าปกติ

เนื่องจากในวันที่ 22-26 ก.ย. 65 ระหว่างเวลาประมาณ 17.00-19.00 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

 

"กรมอุทกศาสตร์" เตือน 22-26 ก.ย. ระดับน้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงกว่าปกติ

ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยคาดหมายว่าที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง และบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ระดับน้ำจะมีความสูง ประมาณ 1.70-2.00 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว และติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

 

"กรมอุทกศาสตร์" เตือน 22-26 ก.ย. ระดับน้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงกว่าปกติ

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline