"บิ๊กปั๊ด" ส่งมอบหน้าที่ ผบ.ตร. มั่นใจ "บิ๊กเด่น" จะเป็นผู้นำสีกากีคนใหม่สมศักดิ์ศรี ที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา


   30ก.ย.65 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ผบ.ตร. ) โดย "บิ๊กปั๊ด" พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่เกษียณอายุราชการในวันนี้ ส่งมอบหน้าที่ต่อ "บิ๊กเด่น" พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.คน ต่อไป 
 


   โดยเมื่อเวลา 15.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ใหม่ ได้ขึ้นแท่นรับการเคารพ และเดินตรวจแถวกองเกียรติยศ จากนั้นได้วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 และถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ 9 ก่อนเดินเข้าพิธีในห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ตร. โดยมีข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร. และ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เข้าร่วมในพิธี

บิ๊กปั๊ด ส่งมอบหน้าที่ ผบ.ตร. มั่นใจ บิ๊กเด่น ผู้นำสีกากีคนใหม่สมศักดิ์ศรี

  พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวสรุปผลงานตลอด 2 ปี ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ที่นำพาองค์กรตำรวจ ขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเน้นการส้รางองค์กรตำรวจให้เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน เชื่อมั่นศรัทธา

บิ๊กปั๊ด ส่งมอบหน้าที่ ผบ.ตร. มั่นใจ บิ๊กเด่น ผู้นำสีกากีคนใหม่สมศักดิ์ศรี

  จากนั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ ทำพิธีลงนามในหนังสือส่งมอบหน้าที่ ผบ.ตร. ส่งมอบตราประจำตำแหน่ง ผบ.ตร. ซึ่งเป็นรูปเทวดาเชิญพระแสงดาบใจเพชร และมอบธงประจำตำแหน่ง ผบ.ตร. และ ให้กับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. คนที่ 13 


    พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ฯ ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ฯ โดยระบุว่า ตนขอแสดงความความยินดี กับ ผบ.ตร.คนใหม่ ด้วยความจริงใจ ซึ่งท่านแสดงผลงานดีเด่น  เป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด 

บิ๊กปั๊ด ส่งมอบหน้าที่ ผบ.ตร. มั่นใจ บิ๊กเด่น ผู้นำสีกากีคนใหม่สมศักดิ์ศรี

  “เชื่อมั่นว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ จะปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ตร. เป็นผู้นำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมศักดิ์ศรี สัมฤทธิ์ผล เป็นประโยชน์แก่ราชการ ขอกราบอาราธนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ และข้าราชการตำรวจทุกคน สามารถปฏิบัติหน้าที่ ฟันฝ่าอุปสรรค ทั้งหลาย ทั้งปวงไปได้ เพื่อชาติบ้านเมือง ให้มีความสุข ความเจริญ ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง”  พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าว

   ด้าน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ฯ กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ผบ.ตร. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นับเป็นเกียรติยศ สิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นล้นพ้น ขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ข้าพุทธเจ้าจะทำงานสนองพระราชปณิธาน ตามปฐมบรมราชโองการ 

  “ขอขอบคุณ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ผลักดันให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพัฒนาต่อเนื่อง สร้างความสงบสุขให้ประชาชนอย่างดี ขอยกย่องได้ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ ฯ เป็นบุคคลทรงคุณค่ายิ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประเทศชาติ ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ตลอดจนสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ตร. อย่างสุดกำลังความสามารถ จะปกป้อง และเทิดทูนไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจน จะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรม และคุณธรรม ตามครรลองแห่งกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ และธรรมเนียมที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม  ผมหวังว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เต็มกำลังความสามาถ สมเจตนารมณ์” พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ  กล่าว

บิ๊กปั๊ด ส่งมอบหน้าที่ ผบ.ตร. มั่นใจ บิ๊กเด่น ผู้นำสีกากีคนใหม่สมศักดิ์ศรี

  จากนั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ ฯ ได้เดินออกจากห้องศรียานนท์ และเดินลงบันไดลงมายังหน้าอาคาร 1 ระหว่างทางมีตำรวจทั้งชายหญิงยืนตั้งแถวพร้อมกับถือดอกกุหลาบมอบให้กับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น บรรยากาศชื่นมื่น ตื้นตัน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ ได้ไหว้ขอบคุณ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ก่อนที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ จะขึ้นรถออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปอย่างสมเกียรติ

 

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ ฯ เป็นต้นแบบในหลายๆ ด้านของต้น ซึ่งยากจะให้ใครเทียบได้ ตนคงจะต้องยึดถือเป็นแบบอย่าง และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิธีคิด และแนวทางที่เป็นของตนให้ได้มากที่สุด และเชื่อว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ จะอยู่ในใจของตำรวจ และประชาชนทั้งประเทศตลอดไป
 

cr.ดาวแปดแฉก

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่  thainewsonline