ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวด16/10/65 ธกสออกอะไรวันนี้

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/10/65 ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดล่าสุด

ตรวจหวย ธ.ก.ส. หวยออก ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.16/10/65 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 การออกรางวัลผลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 32 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 26 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 14 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 4 ตรวจผลสลาก ธ.ก.ส. ตรวจหวย ธ.ก.ส. เลขเด็ด16/10/65 สลาก ธกส. หวย ธกส.งวดนี้ ธกสออกอะไรวันนี้

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวด16/10/65 ธกสออกอะไรวันนี้

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3 : 6472804


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 : คX 6472804

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : จI 6472804

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฐT 6472804

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10,000 บาท

6472804


รางวัลที่ 2

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท

 

5434556  2641931  0321879


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท

997  893


รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

9018


รางวัลที่ 3

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท

 

8250923  3617660  9117587  8715688  7363512

4968363  8306745  7269962  7343617  9480365

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวด16/10/65 ธกสออกอะไรวันนี้

รางวัลที่ 4

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท

 

4154774  1854517  6199033  7886723  7519515

9428149  2609714  7580495  8561997  3708837

7361309  4546811  0156371  7525425  4129244

2962084  5203809  9262843  9865687  4690893


รางวัลที่ 5

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท

 

1572668  6693668  3698450  3506722  3802020

4187885  8451680  4970388  7588652  7240194

4317537  1177747  3302835  8693530  0603070

0765765  7615338  9226022  7816322  5846506


9828499  9878101  0305562  9590455  8886451

0758522  9837501  1232621  9942548  1591641

0591302  9802184  2672518  0507813  8117359

1331591  3669647  5859789  7240588  5842916


8990956  6368554  4166191  3415938  9033180

9929281  9545738  5964118  6288075  5929569

2164252  1807629  1280740  1180939  7206638

6656926  7337328  6794684  6981915  5863744


0645623  1511914  3063117  2499441  7343892

0886413  0952302  5883709  4623566  5411688

8954615  6425409  8228941  1106289  5650516

4826139  8110447  8956963  4151805  5570642


4809950  0789779  6333822  1672858  3373449

2046010  3743853  8584778  8322977  0101909

1862454  6335976  9837717  2103123  2676064

3391301  3918216  6798582  9456019  5350296


ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline