ด่วน จำคุก 385 ปี อดีต ผอ.รร.สุราษฎร์ ให้เด็กกินขนมจีนคลุกน้ำปลา

ด่วน คุก 385 ปี อดีต ผอ.รร.สุราษฎร์ ทุจริตค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาล หลังโดนแฉให้เด็กกินขนมจีนคลุกน้ำปลาและถูกตรวจสอบจนพบความผิด

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 คืบหน้าคดีผอ.โรงเรียนโกงค่าอาหารกลางวันเด็ก โดยเหตุเกิดจากเมื่อเดือน มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา เพจ @ชมรมstrong-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้โพสต์คลิปเด็กนักโรงเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านท่าใหม่  อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ขณะที่เด็ก ๆ กำลังทานอาหารกลางวัน ที่ทางโรงเรียนจัดให้ซึ่งในจานมีเพียงขนมจีนคลุกน้ำปลา ไม่มีกับข้าวอื่นๆ และทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการสืบสวนนานกว่า 1 ปี จนพบว่ามีมูลความผิด และได้ไล่ นายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ ผอ.โรงเรียนออกตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง

ล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2565 มีรายงานว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อ่านคำพิพาทษา คดีหมายเลขคดี ดำ อท.29/2564 เลขคดีแดง อท.42/2565 ระหว่าง พนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นจำเลย

 

ด่วน จำคุก 385 ปี อดีต ผอ.รร.สุราษฎร์ ให้เด็กกินขนมจีนคลุกน้ำปลา

 

ในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต โดยศาลได้สั่งจำคุก 385 ปี อดีต ผอ.รร.สุราษฎร์ ให้เด็กกินขนมจีนคลุกน้ำปลา

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์-จำเลยแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม),162(1)(4)(เดิม) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 121/1

การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) มาตรา 162(1)(4)(เดิม) กับความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มาตรา 123/1 เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151(เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และการกระทำของจำเลยในแต่ละครั้งเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 77กระทง ให้จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 385 ปี

จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกกระทงละ 2 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 192 ปี 6 เดือน เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุก 50 ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) 

พิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามฟ้องและพยานหลักฐานโจทก์ตามทางไต่สวนแล้ว เห็นว่า การกระทำของจำเลยในแต่ละกระทงความผิดแม้คิดคำนวณได้เป็นตัวเงินไม่มากนัก แต่จำเลยได้กระทำผิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งจำเลยเป็นผู้บริหารโรงเรียน แต่กลับอาศัยอำนาจหน้าที่เบียดบังเอาผลประโยชน์ที่ไม่ควร ได้ทำให้เด็กนักเรียนในปกครองไม่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และจำนวนที่เพียงพอต่อการพัฒนาการทางร่างกาย และย่อมส่งผลเสียในระยะยาว พฤติการณ์แห่งคดีจึงร้ายแรง ไม่สมควรรอการลงโทษ  คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

 

ด่วน จำคุก 385 ปี อดีต ผอ.รร.สุราษฎร์ ให้เด็กกินขนมจีนคลุกน้ำปลา

 

มูลความผิดของ นายสมเชาว์ มีทั้งสิ้น 10 ประเด็น เป็นประเด็นวินัยร้ายแรง 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การทุจริตอาหารกลางวัน 2.การจัดซื้อจัดจ้างระบบไฟฟ้า 3.การขายผลผลิตปาล์มน้ำมันของโรงเรียน 4.อนุญาตให้ขายน้ำอัดลมในโรงเรียน และ 5.โครงการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน และวินัยไม่ร้ายแรง 1 เรื่อง คือโครงการก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการเปลี่ยนวัสดุบางรายการโดยไม่ชี้แจงข้อได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งผิดระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนอีก 4 เรื่อง เช่น การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าไม่เข้าข่ายความผิดวินัย

 

ด่วน จำคุก 385 ปี อดีต ผอ.รร.สุราษฎร์ ให้เด็กกินขนมจีนคลุกน้ำปลา

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline