ถึงบางอ้อ เปิดกฎหมายชัด "ใช้โทรศัพท์ตอนขับรถ"ยังไง ถึงจะไม่ผิดกฎหมาย

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ.2565 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 2565 ถึงการใช้โทรศัพท์ตอนขับรถ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศ “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ.2565” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 2565 ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก โดยระบุว่า “ห้ามผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดในขณะที่รถเคลื่อนที่ แต่สามารถใช้ได้โดยติดอุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา

1.ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาหรือระบบกระจายเสียงจากเครื่องโทรศัพท์ โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น สมอลล์ทอล์ค หรือบูลทูธ

2.ใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับยึดหรือติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับส่วนหน้าของตัวรถทุกครั้งก่อนการขับรถ และต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือเสียความสามารถในการขับรถ

 

หากมีความจำเป็นต้องถือ จับ หรือสัมผัสโทรศัพท์เพื่อใช้งานขณะรถเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นการกดหมายเลขโทรออก รับสาย เล่นเกม ดูหรือพิมพ์ข้อความ ดูภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถในสถานที่สำหรับจอดรถอย่างปลอดภัย ผู้ที่ฝ่าฝืนปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

 

ถึงบางอ้อ เปิดกฎหมายชัด "ใช้โทรศัพท์ตอนขับรถ"ยังไง ถึงจะไม่ผิดกฎหมาย ขอบคุณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainewsonline