"ประกันรายได้ข้าว65/66" สถานะแบบไหนได้เงิน โอนงวดแรกวันนี้ เงินไร่ละ 1,000

ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ข้าว65/66 โอนงวดแรกแล้ววันนี้ เงินไร่ละ 1,000 ตรวจสอบสถานะโอนเงินล่าสุด สถานะแบบไหนได้เงิน


  ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีแล้ววันนี้ 6งวดรวด เงินประกันรายได้ข้าว 2565/66 พร้อมขั้นตอนเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร รวม 804,017 ครัวเรือน จำนวนเงินกว่า 10,015 ล้านบาท  เงินเยียวยาไร่ละ 1,000  ตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันรายได้ข้าวล่าสุด สถานะแบบไหนได้เงิน?? 

\"ประกันรายได้ข้าว65/66\" สถานะแบบไหนได้เงิน โอนงวดแรกวันนี้ เงินไร่ละ 1,000


   นายสุภาษิต  ศุภวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และพัฒนาศักยภาพในการผลิตข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย สำหรับมาตรการดูแลข้าวประกอบด้วย โครงการประกันรายได้ข้าว โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ผลิตข้าวและลดต้นทุนการผลิต และมาตรการคู่ขนาน ประกอบด้วย โครงการชะลอข้าว โครงการรวบรวมข้าวผ่านสถาบันเกษตรกร โดยระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2566 

 

\"ประกันรายได้ข้าว65/66\" สถานะแบบไหนได้เงิน โอนงวดแรกวันนี้ เงินไร่ละ 1,000


 ซึ่งในวันที่24 พฤศจิกายน 2565 ธ.ก.ส. จะเริ่มโอนเงินตามมาตรการ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 โดยเฉพาะเกษตรที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ข้าวที่ปลูกข้าวตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2565 และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคใต้จะต้องปลูกระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงินกว่า 4,516 ล้านบาท 

\"ประกันรายได้ข้าว65/66\" สถานะแบบไหนได้เงิน โอนงวดแรกวันนี้ เงินไร่ละ 1,000
 


  ซึ่ง ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน โดยในวันที่24พ.ย.65 จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร รวม 804,017 ครัวเรือน จำนวนเงินกว่า 10,015 ล้านบาท  

โครงการเงินเยียวยาเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท

เงินไร่ละ1,000 รัฐบาลจะสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน 


โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 2565/66

รัฐบาลจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ด้วยการประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

3.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน

4.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 


เปิดขั้นตอนวิธีตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันรายได้ข้าว65/66ล่าสุด และเงินไร่ละ 1,000 บาท สถานะเเบบไหนได้รับสิทธิ??

1.ตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันรายได้ข้าว65/66เข้าไปที่เว็บไซต์ ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธ.ก.ส. (คลิกตรงนี้)


2.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก


3.ระบบจะแจ้งผลการรับเงินว่าท่านจะได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ข้าว 2565/66 หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เข้าเลขที่บัญชีไหน พร้อมวันที่โอน สาขาธกส. และสถานะการโอน 

\"ประกันรายได้ข้าว65/66\" สถานะแบบไหนได้เงิน โอนงวดแรกวันนี้ เงินไร่ละ 1,000
4.หากได้รับสิทธิเงินประกันรายได้ข้าว ระบบจะแจ้งว่าท่านได้รับการสนับสนุนเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 หรือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (ไร่ละ 1,000) เลขที่บัญชี ธ.ก.ส. พร้อมเลขที่บัญชี 4 ตัวหลัง วันที่โอน สาขา และสถานะการโอน สำเร็จ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

\"ประกันรายได้ข้าว65/66\" สถานะแบบไหนได้เงิน โอนงวดแรกวันนี้ เงินไร่ละ 1,000    


  โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานในพิธีเปิด KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจาก จ.เพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมากที่สุดในเขตภาคเหนือ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 70,000 ราย 

 

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินประกันรายได้ข้าวได้ทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ THAINEWS