นักดื่มโปรดทราบ เคาะ 5 มาตรการคุมแอลกอฮอล์ ช่วงฉลองปีใหม่

นักดื่มโปรดทราบ เคาะ 5 มาตรการคุมแอลกอฮอล์ ช่วงฉลองปีใหม่ แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง คือช่วงก่อน ช่วงระหว่าง และช่วงหลังปีใหม่

วันที่ 26 พ.ย. 2565 มีรายงาน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นักดื่มโปรดทราบ เคาะ 5 มาตรการคุมแอลกอฮอล์ ช่วงฉลองปีใหม่

เน้นป้องกันและลดผลกระทบจากการดื่ม ภายใต้ 5 มาตรการ คือ รณรงค์ประชาสัมพันธ์, ยกระดับด่านชุมชน, ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน, การบังคับใช้กฎหมาย และการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง คือ

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ รณรงค์จัดกิจกรรม ปีใหม่ ปลอดเหล้า หรือสวดมนต์ข้ามปี สร้างกระแสให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ห้ามขายเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม ขายในเวลาที่กำหนด 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น.  

 

นักดื่มโปรดทราบ เคาะ 5 มาตรการคุมแอลกอฮอล์ ช่วงฉลองปีใหม่

2. ช่วงเทศกาลปีใหม่ ใช้มาตรการชุมชนเชิงบวก เพิ่มศักยภาพด่านชุมชนคัดกรองผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา กรณีเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ตรวจวัดปริมาณ แอลกอฮอล์ ทุกราย โดยเป่าวัดทางลมหายใจ หากไม่สามารถเป่าได้ให้ส่งโรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจ และบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดในผู้กระทำผิด  

3. ช่วงหลังปีใหม่ เน้นคัดกรองส่งต่อผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับและถูกศาลสั่งคุมประพฤติให้เข้ารับการบำบัดรักษา โดยจะแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเตรียมพร้อมต่อไป  

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2570) โดยให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบทุก 6 เดือน 

ส่วนข้อเสนอเรื่องการขยายเวลาเปิด สถานบันเทิง ถึง 04.00 น. ซึ่งจะทำให้มีการขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นานถึง 11 ชั่วโมง นับตั้งแต่ 17.00 น. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นตรงกันว่าไม่ควรขยายเวลาเปิด สถานบันเทิง เนื่องจากโอกาสที่จะมีคนเมาแล้วขับทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นถึง 27% ทำให้มีคนเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากการดื่มแล้วขับได้ถึง 10 - 20 รายต่อวัน แม้จะมีการกวดขัน เช่น ด่านตรวจเข้มตลอดคืนถึงเช้า คาดว่าจะสกัดคนเมาแล้วขับได้เพิ่ม 30 - 50% และลดผลกระทบได้เพียง 10 รายต่อวัน  

 

นักดื่มโปรดทราบ เคาะ 5 มาตรการคุมแอลกอฮอล์ ช่วงฉลองปีใหม่

 

นอกจากนี้ เห็นชอบข้อเสนอจากผลการจัด งานลอยกระทงปี 2565 และผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั้น เห็นชอบให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด กำหนดมาตรการ ข้อสั่งการ และแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก ในการจัดกิจกรรม งานประเพณี งานกาชาดของจังหวัด ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการไม่รับทุนสนับสนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่แสดงเครื่องหมายการค้า/ตราเสมือน ในพื้นที่จัดกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานราชการ พร้อมผลักดันการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามวาระ SAFER และให้วันที่ 3 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราโลก

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline