กรมประชาสัมพันธ์ แจงแล้ว "เตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่" จริงหรือไม่

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ประเด็นเรื่องรัฐบาลเตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด เดลตาครอล XBC

จากการส่งต่อข้อความในโลกออนไลน์ที่ระบุว่า "รัฐบาลเตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่" เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด เดลตาครอล XBC ล่าสุด ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว โดย

กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงในประเด็นนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังทุกสายพันธุ์ และขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบสายพันธุ์เดลครอน XBC ในเทศไทย และยังไม่มีเหตุการณ์เสนอให้รัฐบาลงดเทศกาลปีใหม่

"เตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่" จริงหรือไม่

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังทุกสายพันธุ์ และขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบสายพันธุ์เดลครอน XBC ในเทศไทย และยังไม่มีเหตุการณ์เสนอให้รัฐบาลงดเทศกาลปีใหม่

"เตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่" จริงหรือไม่