เช็คด่วน ครม.ไฟเขียว เพิ่มเงินบัตรคนจน เป็นของขวัญรับปีใหม่ 2566

เช็คเลย"คณะรัฐมนตรี" มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ "ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประจำเดือนมกราคม 2566 ใครได้เงินเท่าไหร่บ้าง....

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ภายใต้โครงการประชารัฐสวัสดิการ เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยให้พ้นจากความยากจน ในรูปแบบการให้ผู้ถือสิทธิตามบัตร สามารถใช้เพื่อลดหย่อนค่าสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ และค่าเดินทาง

 

เช็คด่วน ครม.ไฟเขียว เพิ่มเงินบัตรคนจน เป็นของขวัญรับปีใหม่ 2566

ล่าสุดวันที่ 27 ธันวาคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 200 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะได้รับเงินในเดือนมกราคม 2566

 

เช็คด่วน ครม.ไฟเขียว เพิ่มเงินบัตรคนจน เป็นของขวัญรับปีใหม่ 2566
 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการจากปกติ 300 บาทต่อเดือน เป็น 500 บาทต่อเดือนส่วนผู้ที่มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการจาก 200 บาทต่อเดือน เป็น 400 บาทต่อเดือน

 

เช็คด่วน ครม.ไฟเขียว เพิ่มเงินบัตรคนจน เป็นของขวัญรับปีใหม่ 2566

 

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline