ย้ำอีกครั้ง ประกาศ ห้ามรถ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งบนถนน 6 สายหลักช่วงปีใหม่

ย้ำอีกครั้งราชกิจจาฯประกาศ ห้ามรถ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งบนถนน 6 สายหลักช่วงปีใหม่ เช็คเส้นทางไหนบ้าง ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 หวั่นมีปัญหาจราจรและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ระบุ 6 ถนนสายหลัก ทั้งถนนพหลโยธิน มิตรภาพ เลี่ยงเมืองสระบุรี รังสิโยทัย นครสวรรค์ กบินทร์บุรี-ปักธงชัย ถนนนบุรีรัมย์ อรัญประเทศ ที่ประชาชนใช้เดินทางไป-กลับต่างจังหวัด ทั้งขาขึ้นและขาล่อง
 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกาหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566 ลงนามโดยพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

 

ราชกิจจาฯประกาศ ห้ามรถ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งบนถนน 6 สายหลักช่วงปีใหม่

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566 มีวันหยุดราชการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 มกราคม2566 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จึงทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 มกราคม2566 (รวม 4 วัน) ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร กำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในช่วงเทศกาลดังกล่าว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม2565 และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ในถนน ดังต่อไปนี้

ได้แก่ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนรังสิโยทัย ถนนกบินทร์บุรี – ปักธงชัย ถนนบุรีรัมย์ – อรัญประเทศ ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก รายละเอียดตามประกาศดังนี้

 

ราชกิจจาฯประกาศ ห้ามรถ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งบนถนน 6 สายหลักช่วงปีใหม่

 

ราชกิจจาฯประกาศ ห้ามรถ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งบนถนน 6 สายหลักช่วงปีใหม่

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline