ทร.ยอมรับไม่มี "ต้นกล" ไปด้วย ในวันที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ยอมรับไม่มี "ต้นกล" หรือ คนดูแลเครื่องยนต์ เรือหลวงสุโขทัย ลงไปกับเรือในวันอับปาง แต่เชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลจำเป็นถึงไม่ได้ไป

จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เมื่อเวลา 18.30 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้ตอบคำถามชี้แจง กรณีที่โซเชียลมีการตั้งคำถามว่า ในที่ออกปฏิบัติภารกิจของเรือหลวงสุโขทัย เย็นวันที่ 17 ธ.ค. ไม่มีตำแหน่ง "ต้นกล" ของ "เรือหลวงสุโขทัย" ที่ลงไปภายในเรือเพื่อออกปฏิบัติภารกิจด้วย โดยชี้แจงว่า ตามรายชื่อที่ปรากฎ 106 นายบนเรือ และติดภารกิจ 1 นาย ทำให้มีรายชื่อลงเรือ 105 นาย ซึ่งไม่ได้มีรายชื่อต้นกลไปกับเรือนั้น

 

ทร.ยอมรับไม่มี "ต้นกล" ไปด้วย ในวันที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

โดย พลเรือโท พิชัย ยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้มีต้นกลไปกับเรือด้วย แต่ข้อเท็จจริงทั้งหมดและรายละเอียด จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวน โดยผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย จะต้องชี้แจงคำถามนี้ ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่อยู่ในกระบวนการสอบสวน


ทั้งนี้เชื่อว่าจะต้องมีเหตุสำคัญที่ต้นกลไม่ได้ลงมากับเรือ เหมือนกับกำลังพลอีกคนที่ไม่ได้ไป ซึ่งก็ถือเป็นดุลยพินิจของผู้บังคับการเรือฯ และตามปกติแล้ว เรือรบทุกลำจะต้องมี "ต้นกล" ออกไปด้วย เพราะความพร้อมของเรือ จะต้องเป็นผู้การเรือฯ กับ "ต้นกล" โดยผู้บังคับการเรือ จะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติการทางเรือ และในยุทธวิธี ส่วน "ต้นกล" จะรับผิดชอบเครื่องจักร เครื่องกล และดูแลการป้องกันความเสียหาย

 

ทร.ยอมรับไม่มี "ต้นกล" ไปด้วย ในวันที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

เมื่อถูกถามว่าถ้ากรณีไม่ไม่ต้นกล ต้องมีตำแหน่งไหนที่ทำหน้าที่แทนหรือไม่นั้น พลเรือโท พิชัย ตอบว่า จริงๆเรือที่เขาเรียกว่า "พรรคกลิน" หรือ "แผนกช่างกล" จะมีหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ "รองต้นกล" บางชุดก็อาจจะไม่มี "รองต้นกล" ก็อาจจะมี "นายช่างกล" แต่เรือขนาดใหญ่จะต้องมี "รองต้นกล" "นายช่างกล" "สรั่งกล" ที่เป็นนายทหารสัญญาบัตร ดูแลเรื่องเครื่องจักร

 

ทร.ยอมรับไม่มี "ต้นกล" ไปด้วย ในวันที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline