ราชกิจจานุเบกษา เผยจังหวัดในไทย ที่มีประชากร สิ้นปี 65 น้อยสุด - มากสุด

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ สิ้นปี 2565 เผย จังหวัดไหนมากสุดและน้อยสุด ....

วันที่ 24 ม.ค.2566  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ลงนามโดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย

 


 

โดยทั่วประเทศ ไทยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย 65,106,481 แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คน และไม่ได้เป็นสัญชาติไทย จำนวน 983,994 คน และเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีประชากรมากที่สุดในประเทศ รวมจำนวน 5,494,932 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 189,453 คน

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกินกว่า 1 ล้านคน มี 21 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.ขอนแก่น 3.ชลบุรี 4.ชัยภูมิ 5.เชียงราย 6.เชียงใหม่ 7.นครราชสีมา 8.นครศรธรรมราช 9.นครสวรรค์ 10.นนทบุรี  11.บุรีรัมย์ 12.ปทุมธานี 13.ร้อยเอ็ด 14.ศรีสะเกษ 15.สกลนคร 16.สงขลา 17.สมุทรปราการ 18.สุราษฎร์ธานี 19.สุรินทร์ 20.อุดรธานี และ 21.อุบลราชธานี

 

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยจังหวัดในไทย ที่มีประชากร สิ้นปี 65 น้อยสุด - มากสุด

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยจังหวัดในไทย ที่มีประชากร สิ้นปี 65 น้อยสุด - มากสุด

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยจังหวัดในไทย ที่มีประชากร สิ้นปี 65 น้อยสุด - มากสุด

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline