ข่าวดี ครม.ไฟเขียว "ขึ้นค่าแรง" 17 อาชีพ เริ่มต้น 465- 715 บาท

ข่าวดี ครม.ไฟเขียว "ขึ้นค่าแรง" 17 อาชีพ เริ่มต้น 465- 715 บาท ทั้งนี้ผู้ที่จะได้ปรับขึ้นค่าแรงจะต้องได้รับใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วเท่านั้น

วันที่ 31 ม.ค. 2566 มีรายงาน ครม.ไฟเขียวเห็นชอบ ปรับขึ้นค่าแรง 3 สาขา 17 อาชีพให้สอดคล้องกับความสามารถของแรงงาน เริ่มต้นที่ 465- 715 บาท

โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ "ขึ้นค่าแรง" 17 อาชีพ ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้เสนอเพื่อเป็นการปรับอัตราค่าแรงงานให้มีความเหมาะสมกับความสามารถ 

การปรับอัตราค่าแรงครั้งนี้จะอยู่ใรสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลอด "ค่าแรง" และผู้ที่จะได้ปรับขึ้นค่าแรงจะต้องได้รับใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วเท่านั้น   

สำหรับรายละเอียดการขึ้นค่าแรง 17 อาชีพ ตามมติ ครม. มีรายละเอียดดังนี้  

สาขาช่างอุตสาหกรรม 

1.ช่างระบบถ่ายกำลัง    495 บาท /วัน
2.ช่างระบบปั้มและวาล์ว 515  บาท/วัน
3.ช่องประกอบโครงสร้างเหล็ก 500 บาท/วัน
4.ช่างปรับ  500 บาท/วัน
5.ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็กด้วยหุ่นยนต์ 520 บาท/วัน
5.ช่างเทคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  545-715 บาท/วัน

 

ข่าวดี ครม.ไฟเขียว "ขึ้นค่าแรง" 17 อาชีพ เริ่มต้น 465- 715 บาท

 

สาขาช่างเครื่องกล 

7.ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร   465-620 บาท /วัน
8.ควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง 585  บาท/วัน
9.ควบคุมเครื่องจักรรถขุด  570 บาท/วัน
10.ควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง 555 บาท/วัน
11.ควบคุมเครื่องจักรตัก   520 บาท/วัน 

สาขาภาคบริการ 

12นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)  500-600 บาท/วัน
13.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (นักวารีบำบัด) 500-600 บาท/วัน
14.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ  (สุคนธบำบัด) 500-600  บาท/วัน
15.พนักงานผสมเครื่องดื่ม  475-600 บาท/วัน
16.การเลี้ยงเด็กปฐมวัย 530 บาท/วัน
17.ช่างเครื่องช่วยคนพิการ  520-600  บาท/วัน

 

ข่าวดี ครม.ไฟเขียว "ขึ้นค่าแรง" 17 อาชีพ เริ่มต้น 465- 715 บาท

 

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า การ ปรับ "ค่าแรง" ให้มีความเหมาะสมกับความสามารถในอีก 17 สาขาอาชีพ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รวมเป็น 129 สาขา ค่าแรง 17 สาขาอาชีพครั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากครม.เป็นที่เรียบร้อย โดยเป็นทักษะที่แรงงานสามารถผ่านการทดสอบหลักสูตรของกระทรวงแรงงาน เมื่อผ่านแล้วนายจ้างต้องปรับค่าแรงให้ตามประกาศใหม่ที่ผ่านครม.ครั้งนี้ หากไม่ปรับอัตราค่าแรง จะมีโทษจำคุก 6 เดือน รับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากเสนอมายัง ครม.แล้ว กระทรวงแรงงานจะนำรายละเอียดทั้งหมดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครม.ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเร่งสร้างทักษะฝึกอาชีพให้กับแรงงานชาวไทย ให้สอดคล้องกับเทรนด์การจ้างงานในปัจจุบันด้วย

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline