ชี้แจงแล้ว เครื่องเล่นเด็ก 8ชิ้น 2ล้าน ชุดโยกสปริงหรรษาตัวละ 65000 ที่ภูเก็ต

ปมเครื่องเล่นเด็ก 8 ชิ้น 2 ล้าน ของเทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง ภูเก็ต ล่าสุดสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจสอบในพื้นที่พร้อมชี้แจงแล้ว


   กรณีเพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ออกมาแฉเครื่องเล่นเด็ก 8 ชิ้น 2 ล้าน ของเทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง ภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลเชิงทะเล (ตันติวิท) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชิงทะเล และศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ล่าสุด  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจสอบพร้อมชี้แจงแล้ว

ชี้แจงแล้ว เครื่องเล่นเด็ก 8ชิ้น 2ล้าน ชุดโยกสปริงหรรษาตัวละ 65000 ที่ภูเก็ต
ชุดโยกสปริงหรรษา ตัวละ 65,000 บาท นี่เป็นรายการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ของเทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จากการขุดคุ้ยพบว่า เป็นโครงการเมื่อกรกฏาคม ปี 58 มีการจัดซื้อเครื่องเล่นทั้งหมด 8 ชุด วงเงินรวม 1,951,400 บาท 

ชี้แจงแล้ว เครื่องเล่นเด็ก 8ชิ้น 2ล้าน ชุดโยกสปริงหรรษาตัวละ 65000 ที่ภูเก็ต

โดยติดตั้งไว้สองจุด จุดที่หนี่ง ติดตั้งที่ศูนย์กีฬาเทศบาล มีชุดปูผจญภัย 3 หอ หนึ่งชุด ราคา 726,000 บาท ชุดโยกสปริง 6 ชุด ที่มีฉลามหัวค้อ ฮิปโป สิงโตทะเล และเครื่องบิน ราคาตกชุดละ 65,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,116,000 บาท และจุดที่สอง ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล รร.เทศบาลตำบลเชิงทะเล มีชุดในสวนหรรษา 1 ชุด ราคา 835,450 บาท โดยคู่สัญญาที่ทำคือ บริษัท จีเนียส คิดส์ จำกัด 
ชี้แจงแล้ว เครื่องเล่นเด็ก 8ชิ้น 2ล้าน ชุดโยกสปริงหรรษาตัวละ 65000 ที่ภูเก็ต

ชี้แจงแล้ว เครื่องเล่นเด็ก 8ชิ้น 2ล้าน ชุดโยกสปริงหรรษาตัวละ 65000 ที่ภูเก็ต

ชี้แจงแล้ว เครื่องเล่นเด็ก 8ชิ้น 2ล้าน ชุดโยกสปริงหรรษาตัวละ 65000 ที่ภูเก็ต

ชี้แจงแล้ว เครื่องเล่นเด็ก 8ชิ้น 2ล้าน ชุดโยกสปริงหรรษาตัวละ 65000 ที่ภูเก็ต

ชี้แจงแล้ว เครื่องเล่นเด็ก 8ชิ้น 2ล้าน ชุดโยกสปริงหรรษาตัวละ 65000 ที่ภูเก็ต
   คืบหน้าล่าสุดได้มีการเข้าตรวจสอบแล้ว  เรื่องเครื่องเด็กเล่น 8 ชิ้น 2 ล้าน  โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่สังเกตการณ์เครื่องเล่นสนาม บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลเชิงทะเล (ตันติวิท) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชิงทะเล และศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ชี้แจงแล้ว เครื่องเล่นเด็ก 8ชิ้น 2ล้าน ชุดโยกสปริงหรรษาตัวละ 65000 ที่ภูเก็ต
   จากกรณีที่เพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง “ฉลามหัวค้อน 65,000” “ชุดสวนหรรษา ราคาเฉียดล้าน” และ “ชุดโยกห้าแสนสอง” ของเทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตและกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตการณ์เครื่องเล่นสนามดังกล่าว จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเทศบาลตำบลเชิงทะเลได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องเล่นสนาม 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชี้แจงแล้ว เครื่องเล่นเด็ก 8ชิ้น 2ล้าน ชุดโยกสปริงหรรษาตัวละ 65000 ที่ภูเก็ต

   ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลเชิงทะเลทำสัญญาซื้อขายเครื่องเล่นสนามกับบริษัท จีเนียส คิดส์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,193,000 บาท ประกอบด้วยหอคู่อุโมงค์สไลด์ผจญภัย ราคา 870,500 บาท เครื่องชิงช้าเด็กเล็ก 4 ที่นั่ง ราคา 68,200 บาท ปีนป่ายสไลด์ (ผนังเดี่ยว) ราคา 44,500 บาท ปีนป่ายเชือก 39,500 บาท ม้ากระดก 6 ที่นั่ง ราคา 49,800 บาท บาร์ทรงตัวหินผา ราคา 67,500 บาท

ชี้แจงแล้ว เครื่องเล่นเด็ก 8ชิ้น 2ล้าน ชุดโยกสปริงหรรษาตัวละ 65000 ที่ภูเก็ต

และเครื่องเล่นลอดอุโมงค์ ราคา 53,000 บาท โดยทำการติดตั้งเครื่องเล่นสนามตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลเชิงทะเล (ตันติวิท) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

   ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลเชิงทะเลทำสัญญาซื้อขายเครื่องเล่นสนามกับบริษัท จีเนียส คิดส์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท ประกอบด้วยชุดในสวนหรรษา ราคา 834,000 บาท ชุดปูผจญภัย 3 หอ ราคา 726,000 บาท ฉลามหัวค้อนสปริง 65,000 บาท ชุดโยกสปริงเครื่องบิน จำนวน 2 ชุด ราคารวม 130,000 บาท ชุดโยกสปริงฮิปโป ราคา 65,000 บาท

ชี้แจงแล้ว เครื่องเล่นเด็ก 8ชิ้น 2ล้าน ชุดโยกสปริงหรรษาตัวละ 65000 ที่ภูเก็ต

 

   และสิงโตทะเลสปริง จำนวน 2 ชุด  ราคารวม 130,000 บาท โดยทำการติดตั้งเครื่องเล่นสนามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลเชิงทะเล (ตันติวิท) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชิงทะเล และศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

   ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ตจะประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเชิงทะเลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

 

cr.ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน


 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่  thainews