svasdssvasds
ลอตเตอรี่ ราคา 80 ลักษณะแบบไหน เสี่ยงขึ้นเงินรางวัลไม่ได้ เผยคำแนะนำ

เช็คให้ชัวร์ สลากราคา 80 ลักษณะแบบไหน เสี่ยงขึ้นเงินรางวัลไม่ได้ ล่าสุด กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยคำแนะนำ

ลอตเตอรี่ ราคา 80 ลักษณะแบบไหน เสี่ยงขึ้นเงินรางวัลไม่ได้ เผยคำแนะนำ : ใกล้วันหวยออกหลายๆ คนก็มักจะตามหา เลขเด็ด แต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนตามหาก็คือ สลากราคา 80 บาท แต่ล่าสุด นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดเผยว่า 

 

เช็คให้ชัวร์ ลอตเตอรี่ 80 ลักษณะแบบไหน เสี่ยงขึ้นเงินรางวัลไม่ได้ เผยคำแนะนำ

 

กรณีที่ผู้ซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาล และพบว่ามีการประทับตรา "สลากฉบับนี้จำหน่ายแล้ว 80 บาท" พร้อมระบุตัวเลขรหัส จำหวัด-อำเภอ-ร้านค้าตัวแทน ซึ่งเป็นสลากฯ ที่มาจากตัวแทนตามโครงการสลาก 80 ในเบื้องต้น ผู้ซื้อสามารถนำสลากฯ ฉบับดังกล่าวไปขึ้นเงินรางวัลได้ ในกรณีที่ถูกรางวัล

 

นายธนวรรธน์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากสลากฯ ดังกล่าว เป็นสลากที่จำหน่ายในโครงการ 80 สำนักงานฯ จะรู้ว่า สลากฯฉบับดังกล่าว มาจากตัวแทนรายใด ใครเป็นผู้ซื้อ ซื้อเมื่อใด จำนวนเท่าใด เพราะมีหลักฐานบันทึกในแอพพลิเคชันเป๋าตังทั้งหมด ดังนั้น สิทธิในการรับเงินรางวัล จะตกเป็นของผู้ที่ซื้อจากร้านค้า 80 ก่อน หากพบว่าสลากนั้นมีการแจ้งความ อายัด ผู้ที่ซื้อสลากต่อ อาจมีความเสี่ยงไม่ได้รับเงินรางวัลได้

เช็คให้ชัวร์ ลอตเตอรี่ 80 ลักษณะแบบไหน เสี่ยงขึ้นเงินรางวัลไม่ได้ เผยคำแนะนำ


"สลากฯ ที่มีการประทับตรา อาจเป็นสลากฯ ที่ซื้อมาเองจากร้านค้า 80 เป็นสลากฯ ที่มีการทำหาย หรือ เป็นสลากฯ ที่มีการซื้อมาขายต่อ ในหลักการสำนักงานฯ จะจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่ถือสลากฯ มา หรือถ้าซื้อมาแล้ว ก็ยังมีสิทธิมาขึ้นเงินรางวัลได้ แต่เนื่องจากเป็นสลากที่มีการซื้อไว้แล้ว ถ้าคนที่ซื้อจากร้าน 80 ไปแจ้งอายัดไว้ ก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เงินรางวัล" นายธนวรรธน์ กล่าว

 

นายธนวรรธน์ กล่าวด้วยว่า จุดหน่ายโครงการสลาก 80 มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาจำหน่ายสลากฯ เกินราคา ดังนั้นจึงขอรณรงค์ ให้ผู้ซื้อ หลีกเลี่ยงซื้อสลากฯ ที่มีการประทับตรา ที่ไม่ได้มาจากร้านค้าในโครงการ เพราะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ค้า ขายสลากเกินราคาเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงในการขึ้นเงินรางวัล

เช็คให้ชัวร์ ลอตเตอรี่ 80 ลักษณะแบบไหน เสี่ยงขึ้นเงินรางวัลไม่ได้ เผยคำแนะนำ

นายธนวรรธน์ กล่าวอีกว่า โดยสำนักงานฯ สามารถตรวจสอบสลากฯ ร่วมโครงการได้ทุกใบ หากพบว่า ใครซื้อสลากมาจำหน่ายเกินราคาก็มีความผิด รวมถึงร้านค้าในโครงการ ถ้าพบว่ามีพฤติกรรมจำหน่ายสลากไม่ถูกต้อง ก็จะถูกตัดสิทธิร่วมโครงการ สำหรับร้านค้า 80 ปัจจุบันมีกระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีกว่า 1,047 จุด มีปริมาณสลากรวมกว่า 2.5 ล้านใบต่องวด


สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากที่จำหน่ายผ่านจุดจำหน่ายสลาก 80 นั้น แต่ละจุดจะได้รับสลากไปจำหน่ายจุดละ 5-25 เล่ม เป็นการจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตัง โดยผู้ซื้อ จะซื้อได้ไม่เกิน 20 ใบ (เนื่องจากเป็นการจำหน่ายสลากที่มีใบสลากให้ผู้ซื้อ 

เช็คให้ชัวร์ ลอตเตอรี่ 80 ลักษณะแบบไหน เสี่ยงขึ้นเงินรางวัลไม่ได้ เผยคำแนะนำ


จึงต้องจำกัดจำนวนการซื้อ ป้องกันการเวียนซื้อเพื่อนำไปขายต่อ) และสลากที่จำหน่ายผ่านจุดจำหน่ายสลากต้องมีการประทับตราบนใบสลาก เพื่อเป็นการแสดงว่า สลากใบนั้นได้จำหน่ายไปแล้ว โดยหมายเลขที่ปรากฏบนตราประทับจะเป็นรหัสแสดงจังหวัด ระบุเขต/อำเภอ และจุดที่เท่าไหร่ของอำเภอนั้นๆ


ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายจุดจำหน่ายสลาก 80 ทุกราย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเหมือนตัวแทนจำหน่ายทุกประเภท หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม สำนักงานฯ จะบอกเลิกสัญญา และยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายทันทีเช่นเดียวกัน

 

เช็คให้ชัวร์ ลอตเตอรี่ 80 ลักษณะแบบไหน เสี่ยงขึ้นเงินรางวัลไม่ได้ เผยคำแนะนำ