เตือนภัย ยี่ห้อโนริสาหร่ายทะเลย่าง พบสารอันตรายเกินมาตรฐาน อย่าซื้อมาทาน

อย. ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐานในผลิตภัณฑ์โนริ สาหร่ายทะเลย่าง เตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อรับประทาน

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง นำเข้าโดยบริษัท เจเอฟซี (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งตรวจวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์โนริ (สาหร่ายทะเลย่าง)” ผลิตโดยบริษัท ยามาโทคุ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เลขสารบบอาหาร 10-3-07157-5-0780 ไม่ระบุรุ่นการผลิต วันผลิต 2022.11.3 วันหมดอายุ 2023.5.2 ขนาดบรรจุ 250 กรัม 

 

เตือนภัย ยี่ห้อโนริสาหร่ายทะเลย่าง พบสารอันตรายเกินมาตรฐาน อย่าซื้อมาทาน

  ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการผลิตภัณฑ์โนริ สาหร่ายทะเลย่าง จากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบแคดเมียม 3.81 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด

เตือนภัย ยี่ห้อโนริสาหร่ายทะเลย่าง พบสารอันตรายเกินมาตรฐาน อย่าซื้อมาทาน

เตือนภัย ยี่ห้อโนริสาหร่ายทะเลย่าง พบสารอันตรายเกินมาตรฐาน อย่าซื้อมาทาน

 

ข้อแนะนำ

  ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อ “ผลิตภัณฑ์โนริ (สาหร่ายทะเลย่าง)” ที่ฉลากระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมารับประทาน หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถาม หรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

เตือนภัย ยี่ห้อโนริสาหร่ายทะเลย่าง พบสารอันตรายเกินมาตรฐาน อย่าซื้อมาทาน

เตือนภัย ยี่ห้อโนริสาหร่ายทะเลย่าง พบสารอันตรายเกินมาตรฐาน อย่าซื้อมาทาน