svasdssvasds
เผยค่าดัชนีความร้อนพุ่ง 22-23 นี้ หลายพื้นที่เข้าขั้นอันตรายและอันตรายมาก

กรมอุตุนิยมวิทยาเผยค่าความร้อนพุ่ง 22-23 เมษายน 2566 หลายพื้นที่เข้าขั้นระดับอันตราย และมี 1 จังหวัดเข้าระดับอันตรายมาก

  จากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาเผยค่าดัชนีความร้อนรายวัน โดยในวันที่ 22-23 เมษายน 2566 นี้ ดัชนีความร้อนพุ่งสูง หลายพื้นที่อยู่ในระดับเตือนภัยไปจนถึงระดับอันตราย และในวันที่ 23 เมษายน 2566 มีหนึ่งจังหวัดเข้าขั้นอันตรายมาก เสี่ยงทำให้เกิดลมแดดหรือฮีทสโตรก

เผยค่าดัชนีความร้อนพุ่ง 22-23 นี้ หลายพื้นที่เข้าขั้นอันตรายและอันตรายมาก

วันที่ 22 เมษายน 2566

จ.เพชรบูรณ์ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 40.7 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเตือนภัย 

อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 41 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย 

บางนา กทม.ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 51.6 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย 

จ.ชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 53.8 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย 

และจ.ภูเก็ต 49.5 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

เผยค่าดัชนีความร้อนพุ่ง 22-23 นี้ หลายพื้นที่เข้าขั้นอันตรายและอันตรายมาก

affaliate-2

ส่วนวันที่ 23 เมษายน 2566 ค่าคาดหมายดัชนีความร้อนยังสูงขึ้นอยู่ในระดับอันตรายและอันตรายมาก ประกอบด้วย 

จ.เพชรบูรณ์ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 46.5 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย 

อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 44.3 องศาเซลเซียส 

อยู่ในระดับอันตราย 

บางนา กทม.ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 51.3 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย 

จ.ชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 52 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย 

และจ.ภูเก็ต 54 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตรายมาก

ขอประชาชนเตรียมตัวรับมือ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งหรือการออกแดดเป็นเวลานาน หมั่นจิบน้ำ อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ

เผยค่าดัชนีความร้อนพุ่ง 22-23 นี้ หลายพื้นที่เข้าขั้นอันตรายและอันตรายมาก

affaliate-3