กรมบัญชีกลาง ชี้แจงหลังมีข่าวลือ โอนเงินเพิ่มเข้าบัตรคนจน นาน 6 เดือน

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ชี้แจงแล้วหลังมีข่าวลือ รัฐฯ โอนเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 กลุ่ม จำนวน 1,000 – 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ตามที่มีการเผยแพร่ถึงประเด็นเรื่อง รัฐฯ โอนเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 กลุ่ม จำนวน 1,000 – 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรมบัญชีกลาง ชี้แจงหลังมีข่าวลือ โอนเงินเพิ่มเข้าบัตรคนจน นาน 6 เดือน

จากที่มีการแชร์คลิปวิดีโอระบุข้อมูลว่า รัฐฯ โอนเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 กลุ่ม จำนวน 1,000 – 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนนั้น ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เป็นข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีความจริงที่เชื่อถือได้ เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายโอนเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 กลุ่ม จำนวน 1,000 – 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนตามที่กล่าวอ้าง

กรมบัญชีกลาง ชี้แจงหลังมีข่าวลือ โอนเงินเพิ่มเข้าบัตรคนจน นาน 6 เดือน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร. 1689

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : รัฐบาลไม่มีนโยบายโอนเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 กลุ่ม จำนวน 1,000 – 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนตามที่กล่าวอ้าง

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง