รัฐบาลช่วยค่าไฟ 2566 เช็กงวด พ.ค. ใช้ไฟไม่เกินเท่าไร ได้เงินคืนเงินเท่าไร

ปชช.อ่านด่วน! ล่าสุดรัฐบาลมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบภาระค่าไฟ ช่วยค่าไฟ 2566 เช็กงวด พ.ค. ใช้ไฟไม่เกินเท่าไร ได้เงินคืนเงินเท่าไร? เช็คได้ที่นี่

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2566 มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบภาระค่าไฟประชาชน จากสถานการณ์ราคาพลังงาน และในช่วงฤดูร้อนปี 2566

ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบให้ ‘รัฐบาลช่วยค่าไฟ 2566’ โดยดำเนินมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน จากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากราคาไฟฟ้า ตามที่ ครม. เสนอ
รัฐบาลช่วยค่าไฟ 2566 เช็กงวด พ.ค. ใช้ไฟไม่เกินเท่าไร ได้เงินคืนเงินเท่าไร

เงื่อนไข ‘รัฐบาลช่วยค่าไฟ 2566’

- ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าต่อเนื่อง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ส.ค. 2566
- ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน
- ส่วนลดค่าไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สำหรับงวดเดือน พ.ค. 2566 จำนวน 150 บาทต่อราย ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน

ทั้งนี้ กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

รัฐบาลช่วยค่าไฟ 2566 เช็กงวด พ.ค. ใช้ไฟไม่เกินเท่าไร ได้เงินคืนเงินเท่าไร

ได้รับบิลค่าไฟฟ้าแล้วได้เงินคืนหรือไม่

สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค. 2566 ที่จดหน่วย และส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในวันที่ 14-17 พ.ค. 2566 ที่ยังไม่มีส่วนลด MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จะปรับปรุงในระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบยอดเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค. 2566 ที่มีการปรับปรุงแล้ว ได้ที่แอปพลิเคชัน MEA Smart life หรือที่ทำการ MEA ทั้ง 18 เขต

ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว MEA จะคืนเงินส่วนลดดังกล่าวให้ในเดือนถัดไป

(หมายเหตุ สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค. 2566 จะเป็นการจดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2566)
รัฐบาลช่วยค่าไฟ 2566 เช็กงวด พ.ค. ใช้ไฟไม่เกินเท่าไร ได้เงินคืนเงินเท่าไร

อัตราค่าไฟฟ้า

ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน

- 15 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1-15) หน่วยละ 2.3488 บาท
- 10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16-25)    หน่วยละ 2.9882 บาท
- 10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26-35)    หน่วยละ 3.2405 บาท
- 65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36-100)     หน่วยละ 3.6237 บาท
- 50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101-150)   หน่วยละ 3.7171 บาท
- 250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151-400) หน่วยละ 4.2218 บาท
- เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)     หน่วยละ 4.4217 บาท
*ค่าบริการ (บาท/เดือน) :       8.19

ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน

- 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1-150)          หน่วยละ 3.2484 บาท
- 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151-400 )  หน่วยละ 4.2218 บาท
- เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)  หน่วยละ 4.4217 บาท
*ค่าบริการ (บาท/เดือน) :       24.62    

รัฐบาลช่วยค่าไฟ 2566 เช็กงวด พ.ค. ใช้ไฟไม่เกินเท่าไร ได้เงินคืนเงินเท่าไร

ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวง ได้เตือนประชาชน ระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้