svasdssvasds
ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ศาลพิพากษาให้ "บริษัทดัง" ล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งศาลพิพากษาให้ หจก.สตาร์วู๊ด อิมพอร์ตแอนด์ เอ็กซ์พอร์ต หรือ ภูเก็ตการช่าง หรือ ภูกะรน ล้มละลาย

จากกรณีวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 4214/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

โดยในประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์วู๊ด อิมพอร์ตแอนด์ เอ็กซ์พอร์ต หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตการช่าง หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูกะรน ที่ 1 นางพรทิพย์ หรือฐายิกา หรือภรนัชชา หรือวราสิริ คารวานนท์ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่ 2 ลูกหนี้ เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

affaliate-2

ผู้ล้มละลายที่ 1 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0833549002991 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 69/19 / ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566
พรทิพย์ พลายเล็ก
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ศาลพิพากษาให้  บริษัทชื่อดัง ล้มละลาย

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

affaliate-3