ในหลวงร.10โปรดเกล้าฯ รับ "พลายศักดิ์สุรินทร์" ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ในหลวงร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับพลายศักดิ์สุรินทร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มีรายงานว่า ในหลวงร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับพลายศักดิ์สุรินทร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในหลวงร.10โปรดเกล้าฯ รับ พลายศักดิ์สุรินทร์ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

โดยได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังในช่วงบ่ายวันนี้ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เรื่อง ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้นำช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ กลับจากประเทศศรีลังกา มาทำการรักษาอาการป่วย ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
 

ในหลวงร.10โปรดเกล้าฯ รับ พลายศักดิ์สุรินทร์ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งสำนักพระราชวัง ได้แจ้งเรื่องมายังผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อนำส่งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาให้กับสำนักพระราชวังต่อไป

พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นกำลังใจสำคัญแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนองพระราชดำริรักษาช้างพลายศักดิ์สุรินทร์อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

 

ในหลวงร.10โปรดเกล้าฯ รับ พลายศักดิ์สุรินทร์ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์