ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นแทน "คุณหญิงสุดารัตน์" แล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นมาแทนแล้ว หลังจากคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ประกาศลาออก

จากกรณีที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ได้ออกมาประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ประกาศในวันที่เข้าสภาครั้งแรก และจะเลื่อนลำดับผู้สมัครของพรรคท่านถัด ๆ ไป ขึ้นมาแทนตามลำดับ เพื่อให้มีโอกาสทำงาน แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

 

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นแทน "คุณหญิงสุดารัตน์" แล้ว
 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

โดย ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับถัดไปของพรรคไทยสร้างไทยที่จะขึ้นแทนคุณหญิงสุดารัตน์ คือ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่ออันดับที่สอง โดยมีรายงานว่าจะมีประกาศเป็นบัญชีรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา 

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นแทน "คุณหญิงสุดารัตน์" แล้ว

ประวัตินายฐากร ส.ส.บัญชีรายชื่อที่จะขึ้นแทนคุณหญิงสุดารัตน์ สำหรับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เกิดวันที่ 10 ก.ย.2503 ที่ จ.กาฬสินธุ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์แห่งปีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นแทน "คุณหญิงสุดารัตน์" แล้ว

ในปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในปีดังกล่าวอีกด้วย

ตำแหน่งปัจจุบัน เลขาธิการและประธานคณะกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พรรคไทยสร้างไทย

นายฐากร เป็นอดีตเลขาธิการคนแรก 2 สมัยของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 และดำรงตำแหน่งในวาระที่สองต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563

ในอดีตเคยดำรงตำแหน่ง รักษาการเลขาธิการของสำนักงาน กทช. (ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสำนักงาน กสทช.)

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา