คลัง แจงแล้วหลังแชร์ว่อน เพิ่มบำนาญข้าราชการรายละ 5,000-10,000 ต่อเดือน

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ชี้แจงแล้วหลังแชร์ว่อนโซเชียล เพิ่มบำนาญข้าราชการรายละ 5,000-10,000 บาท/เดือน

ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เพิ่มบำนาญข้าราชการรายละ 5,000-10,000 บาท/เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

คลัง แจงแล้วหลังแชร์ว่อน เพิ่มบำนาญข้าราชการรายละ 5,000 ถึง 10,000 ต่อเดือน

จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่า พ.ร.ฎ. เพิ่มเงินให้ผู้รับบำนาญและขยายเพดานวงเงินบำเหน็จ​ ผ่านการพิจารณาแล้ว ทำให้ได้รับเงินบำนาญรายเดือนเพิ่มตามรายละ 5,000-10,000 บาท ซึ่งพิจารณาตามเงินบำนาญที่เคยได้รับนั้น ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า กฎหมายดังกล่าวมีเพียงประเด็นปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. เท่านั้น โดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยปรับเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ ให้ผู้รับบำนาญไปแสดงตนเพื่อยืนยันว่าไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อยื่นคำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญก่อน เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงิน ช.ค.บ. ดังกล่าว ผู้รับบำนาญจึงจะได้รับเบี้ยหวัดบำนาญและ ช.ค.บ. รวมกันเป็นเดือนละ 10,000 บาท

คลัง แจงแล้วหลังแชร์ว่อน เพิ่มบำนาญข้าราชการรายละ 5,000 ถึง 10,000 ต่อเดือน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญของตนเอง และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือ Call center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 กด 2 ในวันและเวลาราชการ

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กฎหมายดังกล่าวมีเพียงประเด็นปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ปรับเป็นรับเดือนละ 10,000 บาท ไม่ได้เพิ่มเบี้ยบำนาญทุกราย หรือทุกเดือนตามที่ถูกกล่าวอ้าง

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง