ไพศาล ฟาดเดือด "ครูกายแก้ว" อสูรกาย การตลาดวิปริต หลอกผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญา

จากกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง "ครูกายแก้ว" ที่กำลังได้รับความสนใจจากคนไทยจำนวนมากที่มีความนับถือในเรื่องของสายมูเตลู ล่าสุด ไพศาล พืชมงคล แสดงความเห็นถึงเรื่องดังกล่าว ชี้ ครูกายแก้วคืออสูรกาย ไม่ใช่เทพอสูร

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 บนเฟซบุ๊กของไพศาล พืชมงคล ได้โพสต์ถึงครูกายแก้ว ที่กำลังโด่งดังมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปกราบไหว้สักการะเพราะเชื่อว่าเป็นบรมครูผู้เรืองเวท เป็นที่รู้จักในวงกว้างของเหล่าสายมู เชื่อกันว่าสามารถประทานพรให้สมดั่งใจปรารถนาได้ แต่หลายๆคนกลับเห็นต่างมองว่าครูกายแก้วนั้นดูไม่เหมือนบรมครูหรือองค์เทพแต่อย่างใด

 

ไพศาล ฟาดเดือด ครูกายแก้ว อสูรกายการตลาดวิปริต หลอกผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญา

ไพศาล ฟาดเดือด ครูกายแก้ว อสูรกายการตลาดวิปริต หลอกผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญา

 

โดยไพศาล พืชมงคล เผย แท้จริงครูกายแก้วนั้นคืออสูรกาย ชาติกำเนิดเป็นนก และเป็นเพียงการตลาดของนักลงทุนไว้หลอกลวงจากความเชื่อ ระบุ

สิ่งที่กำลังหลอกลวงให้ไขว้เขวกันอยู่!!! ครูกายแก้ว ไม่ใช่เทพอสูร เพราะเทพอสูร คือยักษ์ ที่ได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม จนบรรลุธรรมขั้นสูง คือชั้นพรหม จึงได้ชื่อว่า เป็นเทพอสูร เช่นท้าวลัสเตียน ซึ่งเป็นบิดาของทศกัณฐ์เป็นต้น ภูมิธรรมชั้นพรหมนี้ คือภูมิธรรมชั้นเดียวกันกับท้าวกบิลพรหม ซึ่งเป็นบิดาของนางสงกรานต์ทั้งเจ็ด

ครูกายแก้วไม่ใช่มนุษย์ และไม่ใช่คนธรรพ์ ซึ่งอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่า ผีเปรตอสุรกาย และไม่ใช่บรมครูผู้ขมังเวทย์ แต่ท่านเป็นอสูรกาย ที่มีชาติภพภูมิเดิมเป็นนก ท่านไม่ใช่อาจารย์ของพระเจ้าสุริยะวรมัน ของขอมโบราณเลย

บทสวดมนต์และคาถาที่ใช้ในวันนั้น เป็นบทบิดเบือนบทสวดในศาสนาพุทธ จนวิปริตไปสิ้น บทที่สวดอัญเชิญ แท้จริงก็คือบทชุมนุมเทวดา ซึ่งชาวพุทธจะคุ้นเคย เวลาพระจะเริ่มสวดพระปริตร ก็จะมีพระที่นั่งลำดับที่ 3 สวดบทชุมนุมเทวดาที่ขึ้นต้นด้วยสัคเคกาเมจะรูเป... ซึ่งแปลว่าบัดนี้เป็นเวลาฟังธรรมแล้ว ขอเชิญเหล่าเทพทั้งหลาย( ไม่ได้เชิญพวกอสูรกาย เพราะพวกนี้ไม่ฟังธรรม) ฟังธรรมของพระบรมศาสดาเถิด นี่ไม่ใช่บทอัญเชิญครูกายแก้วที่ใช้สวดในวันนั้น!!!

ไพศาล ฟาดเดือด ครูกายแก้ว อสูรกายการตลาดวิปริต หลอกผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญา

 

เหตุที่ต้องสวดชุมนุมเทวดาก็เพราะ เทวดามาขอพรไว้ว่า อยากฟังธรรม ขอจงมีความเอื้อเฟื้อแก่เทวดาทั้งหลายให้ได้มีโอกาสฟังธรรมด้วย ลักษณะของอสุรกายนี้ พวกกรีกได้สร้างเป็นภาพขึ้นมานานแล้ว ไม่ใช่คติภาพนิยมของพราหมณ์อินเดียใต้หรือของขอมโบราณแต่ประการใด!!!

ต้องถามกรุงเทพมหานครว่า ถ้าประชาชน มีความหวาดกลัว หรือเกรงอัปมงคล หรือภัยพิบัติ แล้วจะให้ทำอย่างไร เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ได้แต่นึกสังเวชพวกนักการตลาดวิปริต ที่คิดวิปริต ต่างๆนานาได้มาก แท้จริงก็ต้องการหลอกคนจีน มาลงทุนในย่านนี้และ หลอกขายรูปบูชา ให้แก่ผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญา แล้วคำนึงถึงอาเพศเหตุอัปมงคลที่จะบังเกิดในบ้านเมืองไหมนี่

ท่านใดมีใจหวาดกลัว ก็จงอาราธนาพระสงฆ์สวดพระปริตร และเพิ่มด้วยบทสวดถอนพัทธสีมาเถิด

 

ไพศาล ฟาดเดือด \"ครูกายแก้ว\" อสูรกาย การตลาดวิปริต หลอกผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญา

 

ขอบคุณ Paisal Puechmongkol