รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธฯ ชี้ "นะโมฯ เขาไว้บูชาพระ หาได้ไว้บูชามาร"

พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ (ธีรวิทย์) รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความพร้อมภาพคาถาบูชา "ครูกายแก้ว" ชี้ นะโมฯ เขาไว้บูชาพระ หาได้ไว้บูชามาร

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ (ธีรวิทย์) รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพคาถาบูชา "ครูกายแก้ว" ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า

 

รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธฯ ชี้ นะโมฯ เขาไว้บูชาพระ หาได้ไว้บูชามาร

"วันนี้วันพระ มาไหว้พระบูชาแก้ว (อันประเสริฐ) ด้วยกัน "รัตนะ" แก้วอันประเสริฐในพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และ พระสังฆรัตนะ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐแก่พุทธบริษัท ผู้เข้าใกล้แก้วอันประเสริฐนั้นเรียกว่าอุบาสก อุบาสิกา ถ้าปฏิบัติหน้าที่ตาม อุบาสกธรรม ทั้ง 5 ประการ เป็นปฏิบัติบูชา ก็จะกลายเป็นอุบาสกแก้ว อุบาสิกาแก้ว


ปล. นะโมฯ เขาไว้บูชาพระ หาได้ไว้บูชามาร เมื่อเราบูชาคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นแก้วอันประเสริฐเป็นสรณะแล้ว ก็ไม่มีการบูชาภูติผีปิศาจตนใดจะประเสริฐกว่าฉะนี้"

 

รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธฯ ชี้ นะโมฯ เขาไว้บูชาพระ หาได้ไว้บูชามาร

นอกจากนี้ พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ ยังระบุอีกว่า "ความศรัทธา ที่ประกอบด้วยปัญญา คือ รู้ทางเจริญ รู้ทางเสื่อม และฉลาดในการนำกุศลมาแก้ปัญหา นับเป็นหนทางแห่งศรัทธาที่บัณฑิตท่านสรรเสริญ"

 

รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธฯ ชี้ นะโมฯ เขาไว้บูชาพระ หาได้ไว้บูชามาร