เปิดข้อห้ามวันสารทจีน ปี 2566 ประตูผีเปิด ทำแล้วจะดวงตกอับโชคตลอดปี

เปิดข้อห้ามวันสารทจีน ปี 2566 วันประตูผีเปิด คนไทยเชื้อสายจีนถือยึดปฏิบัติมา ทำแล้วจะดวงตกไม่มีโชคตลอดปี ทั้งยังอาจถึงชีวิต ...

เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันสารทจีนแล้ว ซึ่งในปี 2566 ตรงกับที่ 30 สิงหาคม วัน 15 ค่ำ เดือน 7 นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีนที่ลูกหลานจะได้แสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งยังเชื่อว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณมารับบุญกุศลด้วย


ตำนานวันสารทจีนสอดคล้องกับอิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายานร่วมกับลิทธิเต๋า ถึงพระอัครสาวกชื่อมู่เหลียน หรือบางแห่งคาดว่าคือพระโมคคัลลานะ ที่ลงไปโปรดมารดาในนรกภูมิ ด้วยความที่สงสารมารดา พยายามจะนำข้าวให้กับดวงวิญญาณของมารดารับประทาน แต่ข้าวนั้นกลับลุกเป็นเพลิง พระพุทธองค์จึงตรัสว่าต้องถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้บริสุทธิ์เป็นระยะเวลา 1 เดือนที่ประตูนรกเปิดให้ดวงวิญญาณขึ้นมารับส่วนบุญกับญาติพี่น้องได้

 

เปิดข้อห้ามวันสารทจีน ปี 2566 ประตูผีเปิด ทำแล้วจะดวงตกอับโชคตลอดปี
 

ดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่มีญาติพี่น้องหลงเหลืออยู่ เมื่อได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทำไว้ให้ก็จะไปสู่สุคติได้ แต่ก็มีดวงวิญญาณไร้ญาติที่ต้องการส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วย ทางชาวจีนจึงจัดชุดไหว้เป็น 3 ชุด คือ ไหว้เจ้าที่, ไหว้บรรพบุรุษ และไหว้ผีไม่มีญาติ

 

ข้อห้ามวันสารทจีน เป็นสิ่งที่คนจีน และคนไทยเชื้อสายจีนถือยึดปฏิบัติมา ทั้งคนจีนแผ่นดินใหญ่เองก็มีความเชื่อวันประตูผีเปิดแบบหนึ่ง คนจีนในไต้หวัน ฮ่องกง หรือแม้กระทั่งชาวไทยเชื้อสายจีนเองก็มีความเชื่อในข้อห้ามวันสารทจีนที่แตกต่างกัน มาดูว่ามีอะไรบ้าง

 

เปิดข้อห้ามวันสารทจีน ปี 2566 ประตูผีเปิด ทำแล้วจะดวงตกอับโชคตลอดปี
 

7 ข้อห้ามในวันสารทจีน เนื่องจากเป็นวันที่ประตูนรกเปิดออก วันสารทจีนจึงเป็นวันที่มีข้อห้ามบางอย่าง ที่ไม่ควรทำอยู่ด้วย เนื่องจากอาจเผชิญความโชคร้ายไปทั้งปี เช่น

1.ห้ามแต่งงานในเดือนนี้
2.ห้ามซื้อบ้าน หรือย้ายบ้าน
3.ห้ามเริ่มก่อสร้างใดๆ
4.ห้ามเริ่มทำธุรกิจใดๆ
5.ห้ามอยู่นอกบ้านช่วงดึกๆ
6.ห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้
7.ห้ามว่ายน้ำตอนกลางคืน

 

เปิดข้อห้ามวันสารทจีน ปี 2566 ประตูผีเปิด ทำแล้วจะดวงตกอับโชคตลอดปี

 

ของไหว้สารทจีน อาหาร-ขนม และผลไม้ที่เลือกมาไหว้ในเทศกาลสารทจีน ได้แก่

 • ปลา หมายถึง มีกินมีใช้
 • กุ้ง หมายถึง โชคลาภ
 • ไก่ หมายถึง ความก้าวหน้า
 • หมู หมายถึง มีกินมีใช้
 • เป็ด หมายถึง ความสมบูรณ์
 • ขนมเข่ง และขนมเทียน หมายถึง ความราบรื่น หวานชื่น
 • ขนมถ้วยฟู หมายถึงเพิ่มพูน รุ่งเรือง
 • ขนมเปี๊ยะ หมายถึง ครอบครัวสามัคคี
 • ขนมปุยฝ้าย หมายถึง เงินทองเพิ่มพูน
 • ถั่วตัด หมายถึง กินอยู่อุดมสมบูรณ์
 • ส้ม หมายถึง ความโชคดี
 • กล้วย หมายถึง ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง
 • แอปเปิล หมายถึง ความสงบสุขในครอบครัว
 • องุ่น หมายถึง อายุยืน เจริญ งอกงาม
 • สาลี่ หมายถึง ความสำเร็จ