โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพ "พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์" ผงาด ผบ.ทบ. ตามคาด

"พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์" ผงาด ผบ.ทบ.ตามคาด ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารรับราชการ 762 ราย


  30 ส.ค.66 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ  จำนวน 762 ราย  โดยโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง  "พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์" ผงาดเก้าอี้ ผบ.ทบ.ตามคาด  

  โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพ \"พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์\" ผงาด ผบ.ทบ. ตามคาด

 

  ที่น่าสนใจคือ ตำแหน่งสำคัญได้แก่ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ของแต่ละเหล่าทัพ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ดังนี้ 

 

  • พลเอกทรงวิทย์ หนุนภักดี เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.)  

 

  • พลเอกเจริญชัย หินเธาว์  เป็น ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

 

  • พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) 

 

  •  พลอากาศเอกพันธุ์ภักดี พัฒนกุล เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพ \"พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์\" ผงาด ผบ.ทบ. ตามคาด

 ด้าน 5 เสือ ทบ. ได้แก่

  • พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ.

 

  • พลเอกสุขสรรค์  หนองบัวล่าง รองผบ.ทบ. 

 

  • พลเอกอุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผช.ผบ.ทบ.  

 

  • พลเอกธราพงษ์ มาละคำ ผช.ผบ.ทบ

 

  • พลเอกพนา  แคล้วปลอดทุกข์ เสนาธิการทหารบก

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม  ราชกิจจาฯประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ