"เงินอุดหนุนบุตร" วันที่ 8 กันยายน 2566 เลื่อนจ่ายอย่างไม่มีกำหนด

เลื่อนจ่าย เงินอุดหนุนบุตร วันที่8 กันยายน 2566 อย่างไม่มีกำหนด ประกาศเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566


  อัปเดต "เงินอุดหนุนบุตร"ล่าสุด  เลื่อนจ่าย เงินอุดหนุนบุตร วันที่ 8 กันยายน 2566 อย่างไม่มีกำหนด โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มีประกาศขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566  ในวันที่ 8กันยายน 2566 ออกไปก่อน

  "เงินอุดหนุนบุตร" วันที่ 8 กันยายน 2566 เลื่อนจ่ายอย่างไม่มีกำหนด

  ทางเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566
 

"เงินอุดหนุนบุตร" เดือนกันยายน 2566 เลื่อนจ่ายอย่างไม่มีกำหนด

 

"เงินอุดหนุนบุตร" วันที่ 8 กันยายน 2566 เลื่อนจ่ายอย่างไม่มีกำหนด

 

ทั้งนี้ หากมีการกำหนดจ่าย ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

 

โครงการเงินอุดหนุนบุตร


   สำหรับ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาท
 

กำหนดการจ่าย เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีดังนี้

 

  • เดือนกันยายน 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

 

ข้อแนะนำ

- หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ

- หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

- หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

 


ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้


1.ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่ )

2.ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ”  (คลิกที่นี่ )


3. แอปพลิเคชัน“เงินเด็ก” ดาวน์โหลด ได้ที่ AppStore และ PlayStore

 

"เงินอุดหนุนบุตร" วันที่ 8 กันยายน 2566 เลื่อนจ่ายอย่างไม่มีกำหนด

 

  • สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ  ดังนี้

-เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th
-แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”  
-แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"


  สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้ 


-กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต 
-เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
-ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล 


   ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน


**เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผล ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน**

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด