ล็อตแรกมาแล้ว 20 บริษัทคู่แข่ง "กำนันนก" เรียกสอบขยายผลส่อฮั้วประมูล

กองคดีฮั้วประมูลฯ เรียก 58 บริษัทเคยยื่นซองในโครงการเดียวกับกำนันนก ขยายผลฮั้วประมูลบริ ประเดิมวันแรก 20 บริษัทคู่แข่ง กำนันนก

   คืบหน้าคดีการตรวจสอบ กลุ่มธุรกิจของของ"กำนันนก" ล่าสุดวันที่ 18 ก.ย.66 กองคดีฮั้วประมูลฯ เรียก 58 บริษัทที่เคยยื่นซองในโครงการเดียวกับกำนันนกสอบ โดยให้ปากคำ วันละประมาณ 20 บริษัท เพื่อชี้แจงถึงสาเหตุที่ถอนตัวไม่เข้าร่วมการ e-bidding โครงการครั้งนั้น

ล็อตแรกมาแล้ว 20 บริษัทคู่แข่ง \"กำนันนก\" เรียกสอบขยายผลส่อฮั้วประมูล
โดย ที่ ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ชั้น 7 กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ กองคดีฮั้วประมูลฯ  จากกรณีที่ ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ ผอ.กองคดีฯ ได้ออกหมายเรียกพยานแก่ 58 บริษัทซึ่งเคยยื่นซื้อซองใน 2 โครงการ ได้แก่

 

1.โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว 

ล็อตแรกมาแล้ว 20 บริษัทคู่แข่ง \"กำนันนก\" เรียกสอบขยายผลส่อฮั้วประมูล

2.โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 แต่กลับไม่เข้าร่วมขั้นตอนการประมูล e-bidding เป็นเหตุให้บริษัทกำนันนกชนะการประมูลคว้างานไปทำได้นั้น จะทยอยเข้าให้ปากคำ วันละประมาณ 20 บริษัท เพื่อชี้แจงถึงสาเหตุที่ถอนตัวไม่เข้าร่วมการ e-bidding โครงการครั้งนั้นว่ามีการถูกข่มขู่ หรือมีพฤติการณ์สมยอมราคากันหรือไม่

 


สำหรับรายชื่อ 20 บริษัทที่จะต้องเข้าให้ปากคำในฐานะพยานในวันที่ 18 ก.ย. ประกอบด้วย 10 บริษัทผู้เคยยื่นซื้อซองประมูลในโครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว (ปีงบประมาณ 2560) ได้แก่ บริษัท ดนุสิริกำพลการโยธา จำกัด, บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่นจำกัด, หจก.เค.อี.ซี.(1993), บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, หจก.รัตนชาติก่อสร้าง, บริษัท พลพรรธน จำกัด, บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท ส.สุคนธชาติ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์, บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด

 

และอีก 10 บริษัทผู้เคยยื่นซื้อซองประมูลในโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปีงบประมาณ 2564) ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ, บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง, บริษัท วิวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด, บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด, บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด, บริษัท สินอุดมสุรินทร์(1990) จำกัด, บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด, บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด และบริษัท ท่ามะกาแอสฟัลท์ จำกัด

ล็อตแรกมาแล้ว 20 บริษัทคู่แข่ง \"กำนันนก\" เรียกสอบขยายผลส่อฮั้วประมูล

 

   สำหรับรายชื่อ 32 บริษัท (ยกเว้นบริษัทของกำนันนก) ซึ่งเคยยื่นซื้อซองในโครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว (ปีงบประมาณ 2560) และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกพยานให้เข้าให้ปากคำชี้แจง ประกอบด้วย บริษัท ดนุสิริกำพลการโยธา จำกัด, บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่นจำกัด, หจก.เค.อี.ซี.(1993), บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, หจก.รัตนชาติก่อสร้าง, บริษัท พลพรรธน จำกัด, บริษัท แสงชัยโชค จำกัด, บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท ส.สุคนธชาติ จำกัด,

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์, บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด, บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด, บริษัท โอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา, บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง 2566 จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง, มาตรศรีจักรกล, บริษัท กษิดิศเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท เจริญกิจ ซี.เค จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ, หจก. ว.ประยูรก่อสร้าง(1984), บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด, บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด, บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด, หจก.กองมณีก่อสร้าง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง, บริษัท ท่ามะกาแอสฟัลท์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที., ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรขจร, ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอนันต์ตะพานหิน 


   ส่วนรายชื่อ 31 บริษัท (ยกเว้นบริษัทของกำนันนก) ซึ่งเคยยื่นซื้อซองในโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปีงบประมาณ 2564) และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกพยานให้เข้าให้ปากคำชี้แจง ประกอบด้วย

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ, บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง, บริษัท วิวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด, บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด, บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด, บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด, บริษัท สินอุดมสุรินทร์(1990) จำกัด, บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด, บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด, บริษัท ท่ามะกาแอสฟัลท์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง,

 

บริษัท โรจนากรพาณิช(1981) จำกัด, บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง.จำกัด, บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์, บริษัท ธงชัยก่อสร้าง 2566 จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา, บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด, บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด, บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ทรายชลทิศ จำกัด,

ล็อตแรกมาแล้ว 20 บริษัทคู่แข่ง \"กำนันนก\" เรียกสอบขยายผลส่อฮั้วประมูล

บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด, บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุดีพร้อม, บริษัท แสงโชคชัย จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา, บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด, บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด, บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) จำกัด