เปิดงานวิจัย สารเพิ่มความหวาน เครื่องดื่มไร้น้ำตาล เสี่ยงหัวใจวาย อัมพฤกษ์

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ เปิดเผยผลวิจัย สารเพิ่มความหวานในเครื่องดื่ม ไร้น้ำตาลกลับเสี่ยงหัวใจวาย อัมพฤกษ์

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ระบุว่า 

สารเพิ่มความหวานในเครื่องดื่ม ไร้น้ำตาลกลับเสี่ยงหัวใจวาย อัมพฤกษ์

รายงานในวารสารเนเจอร์ 27 กุมภาพันธ์ 2023

เป็นงานต่อเนื่องตั้งแต่การค้นพบความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในลำไส้กับการอักเสบ และเส้นเลือดตันที่รายงานในวารสารนิวอิงแลนด์และเนเจอร์ในปี 2013 และเริ่มพบ ว่า สาร polyols มีความสัมพันธ์ร่วมชัดเจน

เปิดงานวิจัย สารเพิ่มความหวาน เครื่องดื่มไร้น้ำตาล เสี่ยงหัวใจวาย อัมพฤกษ์

งานในปี 2023 นี้พบว่า

สาร erythritol ทำให้เกร็ดเลือดไวขึ้นจนเพิ่มความเสี่ยงของเส้นเลือดตัน

การศึกษาเริ่มจาก un targeted metabolomics ในคน 1157 รายที่มา ประเมินความเสี่ยงของเส้นเลือดหัวใจ (discovery cohort) โดยได้ทำการสวนเส้นเลือดหัวใจ จนพบว่าระดับของสาร polyol โดยเฉพาะ erythritol สัมพันธ์กับโรคหัวใจและอัมพฤกษ์มากขึ้นหลังจากติดตามสามปี

การศึกษาต่อมาเฉพาะเจาะจง targeted metabolomics คนอเมริกัน 2,149 ราย และคนในยุโรป 833 ราย (validation cohort) ที่มาตรวจประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจ โดยมีข้อมูลความรุนแรงและการติดตามก่อนหน้านั้นหลายปี พบความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างระดับของ erythritol กับ ความเสี่ยงที่สูงขึ้น

(fourth versus first quartile adjusted hazard ratio (95% confidence interval), 1.80 (1.18–2.77) and 2.21 (1.20–4.07), respectively).

และการทดสอบการทำงานของเกร็ดเลือดพบว่ามี

การกระตุ้นเพิ่มขึ้นทั้งในหลอดทดลองและเพิ่มการเกิดเส้นเลือดตันในหนูทดลอง

การศึกษาต่อมาเฉพาะเจาะจงโดยอาสาสมัครแปดรายกิน erythritol 30 กรัม ที่เป็นขนาดปกติในเครื่องดื่มหรือใน ไอศครีมคีโต พบระดับในเลือดสูงลอยมากอยู่จนสองวันถัดมา

อย่างไรก็ดีอาจต้องมีการหาความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลกันให้ชัดเจนขึ้นในเวลาอันใกล้

Monk fruit หล่อฮั่งก้วย

Strevia หญ้าหวาน

ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล 200 ถึง 400 เท่า

และในผลิตภัณฑ์ต่างๆอาจเพิ่มเติม erythritol เพื่อให้สะดวกในการเตรียมปริมาณ