ด่วน กระทรวงต่างประเทศ ประกาศแจ้งคนไทยในอิสราเอล กลับประเทศโดยเร็วที่สุด

กระทรวงการต่างประเทศ ออกประกาศแจ้งให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบอิสราเอล-ฉนวนกาซาจะรุนแรงขึ้น

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2566 เพจเฟซบุ๊ก "กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand" ได้ออกมาโพสต์ กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศแจ้งให้คนไทยในอิสราเอลกลับประเทศโดยเร็วที่สุด เนื่องจากสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น โดยระบุข้อความว่า

 

ด่วน กระทรวงต่างประเทศ ประกาศแจ้งคนไทยในอิสราเอล กลับประเทศโดยเร็วที่สุด

ตามที่ได้มีสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล - กาซาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 และกระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเตือนคนไทยและเรียกร้องให้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นระยะ นั้น


ขณะนี้ กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบรุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อกระบวนการ อพยพอย่างมีนัยสำคัญ


รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่ง และขอเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด และขอเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย ช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล พิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับ สามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่: รร. David InterContinental, Kaufmann Street 12,  Tel Aviv- Yafo, 61501


โทรศัพท์ศูนย์พักพิง : 050-443 8094


โทรศัพท์สถานทูตฯ : 055-271 2201, 053-245 2826, 054-636 8150

 

ด่วน กระทรวงต่างประเทศ ประกาศแจ้งคนไทยในอิสราเอล กลับประเทศโดยเร็วที่สุด