รัฐบาล วอนแรงงานในอิสราเอลรีบกลับไทย มั่นใจจะได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน

รัฐบาล วอนแรงงานไทยในอิสราเอลรีบกลับไทย หวั่นอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ให้ความมั่นใจว่าจะได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน สามารถกลับไปทำงานได้อีก


   นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  รัฐบาลมีความห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอลเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์การสู้รบมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น และอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการอพยพแรงงานไทย

รัฐบาล วอนแรงงานในอิสราเอลรีบกลับไทย มั่นใจจะได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน

สำหรับแรงงานบางส่วนที่ยังมีความกังวลถึงค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับ หรือกังวลว่าจะไม่สามารถกลับไปทำงานได้หลังสถานการณ์สงบ กระทรวงแรงงานขอยืนยันว่า “พี่น้องแรงงานทุกคนจะได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน และจะสามารถกลับไปทำงานภายหลังสถานการณ์สงบได้อย่างแน่นอน” 

รัฐบาล วอนแรงงานในอิสราเอลรีบกลับไทย มั่นใจจะได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน
 
“รัฐบาลวอนให้พี่น้องแรงงานไทยพิจารณาทบทวนให้ถี่ถ้วนในการเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตเป็นสิ่งแรก โดยรัฐบาลได้เตรียมพร้อมในการอพยพพี่น้องแรงงานไทยกลับสู่ประเทศได้อย่างปลอดภัยในเวลาที่รวดเร็วที่สุด" นายคารม กล่าว

รัฐบาล วอนแรงงานในอิสราเอลรีบกลับไทย มั่นใจจะได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน

ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์มายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ที่: รร. David InterContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv- Yafo, 61501
โทรศัพท์ศูนย์พักพิง : 050-443 8094, 053-557-4115
โทรศัพท์สถานทูตฯ : 055-271 2201, 053-245 2826, 054-636 8150