มหาดไทย เร่งนโยบาย"ลดค่าน้ำ" ขยายเวลาถอดมิเตอร์น้ำเป็น 3 เดือน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดนโยบายลดค่าน้ำ พร้อมขยายเวลาถอดมิเตอร์น้ำเป็น 3 เดือนเหมือนไฟฟ้า


   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เร่งรัดนโยบายลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชน มอบการประปาพิจารณา ลดค่าน้ำ ขยายเวลาถอดมิเตอร์น้ำเป็น 3 เดือนเหมือนไฟฟ้า เชื่อจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 

มหาดไทย เร่งนโยบาย\"ลดค่าน้ำ\" ขยายเวลาถอดมิเตอร์น้ำเป็น 3 เดือน

ทั้งนี้ รมว.มหาดไทยได้ติดตามพร้อมให้นโยบายโดยเน้นที่ประเด็นการเร่งรัดดำเนินมาตรการการลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างการช่วยแบ่งเบาภาระค่าน้ำ ค่าไฟ แก่พี่น้องประชาชน

 ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ได้สนองนโยบายลดภาระประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับได้ขยายเวลาถอดมิเตอร์ไฟฟ้า จาก 1 เดือน เป็น 3 เดือน ให้โอกาสประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยได้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง โดยหากการประปานครหลวง(กปน.)และ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) พิจารณาออกมาตรการที่คล้ายคลึงกัน ทั้งการลดค่าน้ำ การขยายเวลาถอดมิเตอร์ ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง 

 

มหาดไทย เร่งนโยบาย\"ลดค่าน้ำ\" ขยายเวลาถอดมิเตอร์น้ำเป็น 3 เดือน

   นอกจากนี้ รมว.มหาดไทย ยังได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ติดตามนโยบายการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชน การขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง 4.00 น. ในจังหวัดท่องเที่ยว 4 จังหวัดก่อนคือกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรีและภูเก็ต ตลอดจนเน้นย้ำนโยบายการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล