รวยอลังการ อดีตรมว. ชัยวุฒิ มีทรัพย์สิน  118 ล้าน ทองคำแท่ง 700 แท่ง

รวยอลังการ ป.ป.ช.เปิดเซฟ อดีตรมว. ‘ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์’ มีทรัพย์สินกว่า 118 ล้าน พ่วงด้วยทองคำแท่ง 700 แท่ง ...

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีพ้นจากตำแหน่ง โดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ยื่นพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 แจ้งมีสถานะโสด 

 

รวยอลังการ อดีตรมว. ชัยวุฒิ มีทรัพย์สิน  118 ล้าน ทองคำแท่ง 700 แท่ง
 

โดยแจ้งบัญชีพร้อมกับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 118,573,634 บาท มีหนี้สิน 728,016 บาท แจ้งว่าเป็นทรัพย์สินรวมมูลค่า 77,491,134 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 1,673,423 บาท แบ่งเป็นเงินฝากธนาคาร 7 บัญชี เงินลงทุน 7,785,162 บาท เป็นการลงทุนในสถาบันการเงิน ที่ดินมูลค่า 23,771,500 บาท แบ่งเป็นที่ดินจำนวน 11 แปลงที่จังหวัดสิงห์บุรี 6 แปลง กรุงเทพมหานคร 3 แปลง และสงขลาและสระบุรี จังหวัดละ 1 แปลง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แปลง เป็นของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 

รวยอลังการ อดีตรมว. ชัยวุฒิ มีทรัพย์สิน  118 ล้าน ทองคำแท่ง 700 แท่ง
 

ขณะที่โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 13,587,000 บาท แจ้งว่ามีบ้าน คอนโดและอาคารพาณิชย์ จำนวน 4 หลัง และอาคารพาณิชย์ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 หลัง ส่วนรายการยานพาหนะมูลค่า 3,384,048 บาท เป็นรถยนต์ 2 คัน สิทธิและสัมปทานมูลค่า 1,620,000 บาท เป็นการทำประกันชีวิตของตนเอง 3 กรมธรรม์ และบุตร 2 กรมธรรม์ ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นแจ้งมีมูลค่ารวม 25,670,000 บาท รายการที่น่าสนใจคือทองคำแท่ง 700 แท่ง มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท และนาฬิกา 2 เรือน

 

รวยอลังการ อดีตรมว. ชัยวุฒิ มีทรัพย์สิน  118 ล้าน ทองคำแท่ง 700 แท่ง