"ทนายเดชา" เตือน กฎหมายที่ผู้ชายมีเมียหลายคนต้องรู้ หากไม่อยากเดือดร้อน

ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ได้ออกมาให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในหัวข้อ ข้อกฎหมายที่ควรรู้กรณีที่ผู้ชายมีเมียหลายคน

"ทนายเดชา" ได้ออกมาโพสต์คลิปวีดีโอผ่านเฟซบุ๊ก ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ โดยระบุเนื้อหาดังนี้ 

ข้อกฎหมายที่ควรรู้กรณีที่ผู้ชายมีเมียหลายคน

เมียจดทะเบียนสมรสเมียน้อยก่อนตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้จึงเกิดมีการแย่งซับมรดกกันหลักกฏหมายถือว่าทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสเป็นสินสมรส

"ทนายเดชา" เตือน กฎหมายที่ผู้ชายมีเมียหลายคนต้องรู้ หากไม่อยากเดือดร้อน

ดังนั้นจะต้องแบ่งสินสมรสของผู้ชายที่เสียชีวิตไปก่อนหนึ่งหนึ่งส่วนอีกหนึ่งหนึ่งเมียน้อย

ต้องพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของรวมร่วมกันทำมาหาได้ร่วมกันเมียน้อยจึงมีสิทธิ์ในส่วนนั้นแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทำมาได้ร่วมกัน  แต่เมียหลวงไม่ต้องพิสูจน์นะครับเพราะเป็นไปตามกฏหมายกำหนดรับรองคุ้มครองไว้แล้วครับ

"ทนายเดชา" เตือน กฎหมายที่ผู้ชายมีเมียหลายคนต้องรู้ หากไม่อยากเดือดร้อน

คำแนะนำสำหรับคนหลายใจควรทำพินัยกรรมก่อน ตายหรือจัดการทรัพย์สินให้เรียบร้อย

ก่อนตายมิฉะนั้นก็ต้องมานั่งแย่งร้านอาหารภัตตาคารหรือคาเฟ่เหมือนข่าวดังที่เป็นข่าวครับ