ลูกหนี้ กยศ. เฮ  รัฐบาลเคาะคำนวณยอดใหม่  ใครชำระเกิน 150%  หยุดจ่ายหนี้ได้

ลูกหนี้ กยศ. เฮ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เผย รัฐบาลเคาะคำนวณยอดใหม่ ใครชำระมากกว่าเกิน 150% ของเงินกู้สามารถหยุดจ่ายหนี้ได้ทันที ...

หลังจากที่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินประชาชนรายย่อยครั้งที่ 1/2566 (แก้หนี้ กยศ.) ว่า ขณะนี้ลูกหนี้ กยศ. มีจำนวน 3.5 ล้านราย มีมูลหนี้รวมประมาณ 4 แสนล้านบาท ทุกรายจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายใหม่ ที่เพิ่งเริ่มใช้เมื่อ 20 มี.ค. 2566

โดยลูกหนี้ที่ยังมีหนี้อยู่กับ กยศ. ที่ยังชำระไม่หมด ให้กลับไปคำนวณเงินต้น และเงินที่ชำระมาว่าเกิน 150% ของเงินที่กู้มาหรือไม่ ถ้าเกิน 150% แล้ว สามารถหยุดจ่ายหนี้เพราะกลุ่มนี้เมื่อคำนวณดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่ ยังไงหนี้ก็หมดอยู่ดี

 

ลูกหนี้ กยศ. เฮ  รัฐบาลเคาะคำนวณยอดใหม่  ใครชำระเกิน 150%  หยุดจ่ายหนี้ได้

พร้อมกันนี้ หากบังคับใช้กฏหมายใหม่ ตาม พ.ร.บ.กองทุนกยศ. จะทำให้ลูกหนี้ กยศ. หลายคนไม่เหลือหนี้อยู่ หรือคนที่ชำระหนี้ไปแล้วหลายคนอาจได้เงินคืน จากการคำนวณหนี้สินแบบใหม่ ในอัตราดอกเบี้ยใหม่ ที่กฏหมายให้มีผลย้อนหลังในการคำนวณหนี้ โดยหนี้สิน กยศ. หากนำมาคำนวณใหม่ มูลหนี้ที่เหลือค้างใน กยศ. จะเหลือประมาณ 50% เท่านั้น
 

ลูกหนี้ กยศ. เฮ  รัฐบาลเคาะคำนวณยอดใหม่  ใครชำระเกิน 150%  หยุดจ่ายหนี้ได้

นอกจากเรื่องของหนี้สินในส่วนของ กยศ. จะหารือเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของหนี้สินครัวเรือนในส่วนของข้าราชการอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นหนี้ครู หนี้ตำรวจ เพื่อให้แบ่งเบาภาระหนี้สินในระบบให้ลดลง ซึ่งการเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินจะไม่ดำเนินการลดหนี้ หรือยกหนี้ให้ แต่จะดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนด